Fire typer svinestalde har næsten samme økonomi
Traditionelt byggeri, rundbuestald eller letstald? Det økonomiske resultat ligger tæt på hinanden.

Seges Svineproduktion har gennemregnet økonomien i fire typer slagtesvinestalde (dannebrogsstald, kamstald, rundbuestald og letstald).

De to første betegnes som traditionelt byggeri, og ender dermed på en samlet pris omkring 4.000 kr. pr. stiplads.

De to sidstnævnte er ’udfordrerne’, der kan opføres til priser omkring 3.500 kr. pr. stiplads.

For et byggeri med 4.600 stipladser svarer det til en samlet forskel på 2-2,5 mio. kr. i investering.

Stipladspriser er inkl. kornopbevaring, vådfodring, gylleopbevaring, udleveringsrum, foderlader og f.eks. el- og vandtilslutning samt køreveje.

Nulpunkt

Nulpunktsnoteringen for rund- buestalden og letstalden ligger på 9,25 kr. pr. kg, mens den ligger cirka 15 øre højere for dannebrogstald og kam-stald.

»Vi har forudsat, at man kan opnå samme effektivitet i de fire staldtyper«, forklarer økonom Nikolaj Kleis Nielsen, Seges Svineproduktion.

I notatet har man valgt en afregningspris på 10,78 kr. pr. kg. Det er lidt over gennemsnittet for de sidste ti år, men også noget over niveauet den seneste tid.

»Noteringen er for alvor det, der rykker ved økonomien. Langt mere end byggeprisen«, lyder det fra Nikolaj Kleis Nielsen.

Hans opfordrer da også til, at man får lavet nogle omhyggelige følsomhedsberegninger med både notering og f.eks. foderpriser og foderforbrug, før man giver sig i kast med en investering.

I beregningerne har man f.eks. forudsat en foderpris på 1,54 kr. pr. foderenhed og 2,66 foderenheder pr. kg tilvækst.

Undgå bankfinansiering

Det er også hans råd kun at bygge, hvis man kan holde bankfinansieringen på et minimum.

»Bankfinansiering frem for realkreditfinansiering ødelægger stort set økonomien i projektet, også selv om det blot er for en lille del af projektet«, siger han.

Hyr selv håndværkere

Der er svineproducenter, der bygger til lavere priser, end dem notatet opererer med.

»Hvis man har evnerne og overblikket til selv at hyre håndværkere, kan man bygge billigere end de priser, vi arbejder med«, lyder det fra Nikolaj Kleis Nielsen.

Man må dog ikke undervurdere den arbejdsindsats, der ligger i at styre et større staldbyggeri.

Faktaboks

Fire typer stalde:

  • Dannebrogstald
  • Kamstald
  • Rundbuestald
  • Letstald
  • Alle med 4.600 stipladser, vådfodring og hjemmeblandet foder

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle