Flotte resultater med ad lib fodring af slagtesvin

Avlen har ændret grisene, så produktionsøkonomien hælder i retning af ad libitum fodring af slagtesvin.

Ad libitum fodring med adgang til foder hele døgnet er nemt. Basta.

Hidtil har metoden blot haft den ulempe, at foderforbruget var højere end restriktiv fodring og kødprocenten lavere, hvilket har resulteret i en ringere produktionsøkonomi.

I de senere år er der imidlertid ændret på dette forhold. 
Seges Svineproduktions seneste resultater peger på, at der med de nuværende afregningsmodeller ikke er økonomi i at arbejde med forskellige former for begrænsning af foderoptagelsen ved ad libitum fodring. 

Det kom frem i Jesper Poulsens indlæg på Fagligt nyt for nylig.

I et forsøg testede man tre varianter af ad libitum fodring:

  • Fri adgang til foder og vand døgnet rundt
  • Fri adgang til foder og vand, dog maks. tre foderenheder pr. døgn
  • Lukke for vandet fra 60 kg

»I forhold til fri adgang til foder og vand begrænsede det foderoptagelsen med cirka 0,2 foderenheder pr. dag at lukke for vandet, og med næsten 0,4 foderenheder pr. dag at sætte et loft ind på tre foderenheder om dagen«, fortalte Jesper Poulsen i sit indlæg. 

Tilvækst, foderforbrug og kødprocent blev vejet sammen i et indeks for produktionsværdi udregnet pr. gris og pr. stiplads. 

»Der var ingen signifikante forskelle på produktionsøkonomien i de tre forsøgsgrupper«, sagde Jesper Poulsen.
Han konkluderede derfor, at der med det nuværende genetiske niveau i smågrisene og de økonomiske forhold, der er gældende for tiden, ikke er grund til hverken at begrænse den daglige foderstyrke eller at lukke for vandet i automaterne midtvejs i perioden. 

Det vil tværtimod kræve investering i enten ekstra drikkekopper eller i udstyr til begrænsning af foderoptagelsen. 

Da der ingen produktionsmæssig gevinst er til at betale for investeringen, er det en dårlig forretning.

Læs flere tips til bedriften fra Fagligt Nyt-arrangementet i det nye nummer af fagmagasinet SVIN, der udkommer i denne uge.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle