Fravænningsgrise klarer sig lige godt med vand af forskellig kvalitet

Forsøg i amerikansk svinebesætning viste, at fravænningsgrise kan vænne sig til meget forskellig vandkvalitet.

Bedrifter i Minnesota, USA, havde problemer med fravænningsgrisene, og vandkvaliteten blev derfor et fokuspunkt.

Det har medført, at forskere fra Minnesota Universitet har undersøgt hvordan fravænningsgrise påvirkes af vandkvaliteten. Det skriver netavisen Pig Progress.

Vandkvaliteten vurderes blandt andet ud fra parametre som TDS, pH, hårdhed, sulfater, nitrater, bakterier, virus og parasitter.

TDS står for Total Dissolved Solids og omfatter alle uorganiske og organiske substanser, som er opløst i vandet. TDS anvendes ofte som et mål for vandkvaliteten.

I studiet fra Minnesota studerede forskerne forskerne den vandkvalitet, grisene blev tildelt i 50 stalde, og herefter blev vandet inddelt i tre grupper med forskellig kvalitet

  • God vandkvalitet: meget lavt indhold af TDS, sulfater, calcium mv.
  • Middel vandkvalitet: højere indhold af TDS, sulfater, calcium mv.
  • Dårlig vandkvalitet: endnu højere indhold af TDS, sulfater, calcium mv.

Vand af de tre forskellige kvaliteter blev testet på en svinebesætning over en periode på 40 dage. 

De raske fravænningsgrise blev inddelt i tre tilfældelige grupper. Forskerne slog fast, at det var vigtigt vandingssystemerne var rene, da det ellers ville kunne påvirke sundheden ved grisene.

Vand med høj sulfatkoncentration gav oftere diarre i fravænningsgrisene. Dog vides det ikke hvorfor dette skete.

Der blev ikke set nogen anden forskel i grisenes produktivitet eller sundhedsstatus. Dermed synes konklusionen at være, at fravænningsgrise kan tilpasse sig forskellig vandkvalitet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle