Fravænningsvægten falder - skal igen op på 7 kg
Hos LMOs sobesætninger er den gennemsnitlige fravænningsvægt nu røget et pænt stykke under 7 kg. Et kvalitetsmål, at jo højere fravænningsvægt jo hurtigere vokser grisen,

Af Bjarke Lassesen, svinekonsulent, LMO Svin

I langt de fleste sobesætninger falder fravænningsvægten fortsat. I flere besætninger oplever jeg, at de er under 5,0 kg i gennemsnit.

I tabel 1, som er dannet på baggrund af vores egne hitlistedata siden 2005, ses hvordan fravænningsvægten indtil 2013 lå over eller tæt på 7,0 kg.

Tabel 1. Fravænningsvægt, LMO

I diskussionen om den gode gris helt frem til slagtning, er et kvalitetsmål, at jo højere fravænningsvægt jo hurtigere vokser grisen, dertil færre hjælpestoffer og færre højt forædlede fodermidler.

Målet er derfor entydigt at hjælpe fravænningsvægten på vej. Her oplever jeg igen og igen, at det er nødvendigt at kende til virusmanagement i farestalden, og man er i stand til at fastholde de gyldne regler.

Erfaringen viser desværre, at noget så alvorligt som ny-smitte af PRRS skal ske, for at rutinerne bliver indarbejdet.

I en mindre full-linebesætning og en rigtig stor 7-kg besætning, oplevede jeg stort set det samme, at værdien af ”mindst mulig flytning af pattegrise” og knofedthårdt arbejde med at hæve antal ”fravænnede pr. fravænning” virkede.

Efter nysmitte med PRRS blev den ene besætning blitzvaccineret. Efterfølgende blev alle råd og anvisninger fra Virusmanagement sat i gang. Det vi sige ingen flytning efter kuldudjævning, accepter vægtspredning i kuldene og ingen flytning af grise mellem sektioner.

I løbet af 12 uger er fravænningsvægten nu steget fra 4,6 kg til 6,7 kg, hvilket i den grad har overrasket. Det er flere år siden, at denne vægt sidst har været deroppe. Samtidig oplever personalet markant færre enkeltdyrsbehandlinger.

I den lille besætning med full-line produktion er oplevelsen, at der efter fravænning er mere ro i sektionerne, mindre vægtspredning og et markant lavere foderforbrug.

At PRRS i de to besætninger skulle være løftestang for at motivere til aktiv brug af Virusmanagement overrasker, men det viser blot hvor trygge vi er ved at fastholde vores rutiner – både gode og dårlige.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle