Full-line producent jubler: Vaccination har givet løft - nu vokser grisene meget bedre
Blog fra svinebedriften: Thorben Agger, ny blogger på Svin Plus, driver en full-line produktion i Vestjylland. Han har de seneste måneder koncentreret indsatsen om at løfte faringsprocenten og vaccinere mod to stærkt tabsgivende sygdomme.

Af Thorben Agger - fortalt til Stig Bundgaard

Jeg driver en full-line produktion med 320 søer og produktion af ca. 10.500 slagtesvin. Inden for det seneste par år er der sket flere store ting på bedriften.

Sidste forår gennemførte jeg en totalsanering af besætningen for at rydde op i en lang række sygdomme, blandt andet prrs.

Og i maj 2019 indviede jeg to rundbuestalde med 1.650 stipladser til slagtesvin i fire sektioner med vådfodring og gyllekøling. Det øvrige staldanlæg er af betydeligt ældre årgang fra mellem 1988 og 2002, som er løbende vedligeholdt .

Faringsprocent på 80

Efter saneringen købte jeg en blå SPF-besætning, og det har givet væsentligt større udfordringer, end jeg havde regnet med. Først og fremmest på faringsprocenten og antal totalfødte.

Før saneringen var vores faringsprocent 92, mens den efter saneringen har været 84 over det seneste år, og helt nede på 80 i det seneste kvartal. Det er selvfølgelig alt for lavt. Faringsprocenten har derfor været et af mine vigtigste indsatsområder de seneste måneder.

Specielt poltene har haft virkelig lav faringsprocent med ca. 40 procent omløbere. Det har frustreret mig helt vildt, for vi ikke har lavet noget om. Jeg kender heller ikke årsagen til de dårlige tal, men et par bud kan være flytning af besætning, genetikken eller et stort udbrud af sodeksem i efteråret 2019, der kostede 80 procent dødelighed af angrebne grise i farestalden over tre uger.

Konkret har jeg gjort det, at vores løbebokse er udvidet med et halvt ugehold. Det gør, at vi kan løbe vores polte sammen med søerne. Poltene får Altresyn, og så får vi dem alle i samme cyklus. Siden da har vi haft god brunst hos poltene, hvilket vi ikke havde før.      

Det har helt klar hjulpet på faringsprocenten, som nu er oppe omkring de 90. Jeg mangler dog lige at få bekræftet alle tal til næste kvartalsrapport, som er lige på trapperne.

En medvirkende årsag til den stigende faringsprocent, er nok også at vi har kørt med 100 procent indkøbte polte de sidste to kvartaler. Før da løb vi med polte fra egen avl.

Vaccination mod pcv-2 og Lawsonia   

En anden ting, vi har døjet med på det seneste, er for lille tilvækst for en stor andel af slagtesvinene, typisk med start ved ca. 30 kg.

Vi har haft alt for mange slagtesvin som faldt fra, nok omkring 20 ud af en ugentlig produktion på 200 grise, som kun havde nået en vægt på 60 kg, når de andre var slagteklare.

Blodprøver viste, at der var moderat til massiv smitte med pcv-2 hos slagtesvin på 45-60 kg, og virus svækker jo immunforsvaret overfor andre sygdomme. Derfor har vi siden februar i år vaccineret smågrisene med porcilis pcv-2 id til en udgift på ca. 8 kr. pr. gris.

For to måneder siden er vi også begyndt med at give en Lawsonia-vaccine (Porcilis lawsonia) til smågrisene en uge efter fravænning, for at stoppe udbruddene af diarre hos slagtesvin fra 40 til 60 kg.

Gødningsprøver viste, at der var massiv smitte hos grise på 40-50 kg, og blodprøver viste at 75 procent af grisene var positive, dvs. havde gennemgået smitte ved 60 kg. Vi har ikke fået taget nye blodprøver, men visuelt kan jeg se, at der er en klar effekt af vaccinen.

Kæmpe forbedring

De to vacciner har givet en kæmpe forbedring, så der nu kun er 1 ud af en ugelevering på 200 grise, som falder fra.

Det skulle også gerne vise sig på foderforbruget. De seneste tal fra E-kontrollen viser et foderforbrug for slagtesvin på ca. 2,80 FEsv pr. kg tilvækst. Det tal skal vi i første omgang gerne have ned på 2,70 og så videre ned på 2,65. Næste uge kommer der nye tal fra E-kontrollen, og så regner jeg med at foderforbruget er faldet.

I kølvandet på at jeg er begyndt at vaccine mod Lawsonia er fulgt noget i retning af en halvering af forbruget af antibiotika til slagtesvin.

Faktaboks

Thorben Agger

  • Ejer af Ny Glarbjerg ved Lomborg i Vestjylland. Blogger til Svin Plus
  • Full-line produktion med 320 søer og årlig produktion af ca. 11.000 slagtesvin
  • Besætningen totalsaneret i foråret 2019
  • To rundbuestalde med 1.650 stipladser til slagtesvin indviet maj 2019
  • Indkøb af polte
  • Søer, smågrise og ca. 5.000 slagtesvin får tildelt hjemmeblandet foder. Ca. 6.000 slagtesvin er på færdigfoder
  • 290 hektar. Markplan til høst 2020 omfatter vårbyg, vinterhvede, frøgræs, vinterraps og havre

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle