Sponsoreret af TripleA

Gå ikke på kompromis med sundhed og tilvækst: Anvend den rette proteinkilde i fravænningsfodret

Alle svineproducenter ved det: De første 14 dage efter fravænning er helt afgørende for grisens videre liv og dermed hele bedriftens økonomi.

Ved fravænning er grisens fordøjelsessystem endnu ikke færdigudviklet og immunforsvaret endnu ikke stærkt. Det stiller meget store krav til foderet. I 2022 bliver medicinsk zink forbudt – det haster derfor med at finde andre veje til at sikre sunde grise med høj tilvækst.

Den nuværende anbefaling til fodring uden zink er en lavproteinstrategi i fravænningsperioden. Med lavprotein-strategien belastes fordøjelsessystemet ikke så voldsomt, da der kommer mindre ufordøjet protein ned i tyktarmen, hvor det kan give anledning til vækst af sygdomsfremkaldende bakterier.

Prisen er imidlertid, at man ikke udnytter grisens vækstpotentiale. Heldigvis findes der et alternativ til lav-råprotein-strategien.

TripleA har gennem en række forsøg påvist, at proteinkilden AX3Digest er et sådant alternativ. Hvis foderet indeholder AX3Digest som primær protein-kilde, kan grisen fravænnes på foder med op til 21% råprotein uden at det går ud over dens sundhed. Et netop gennemført forsøg ved SFR har målt AX3Digest op imod normal lavt råprotein og påvist en markant forskel.

Schothorst feed Research er verdens førende, uafhængige forskningsorganisation til udvikling af videnskabelig og ernæringsmæssig viden.

sponsoreret TripleA

23 % højere tilvækst

Foderblandingen med AX3Digest gav en signifikant højere tilvækst (23 %) og foderudnyttelse (14 %) sammenlignet med lavt råprotein (dag 0-14). Smågrise, der blev fodret med et højt råprotein i fravænningsblandingen baseret på AX3, vejede 600 gram mere på dag 14 og fastholdt forspringet, også efter begge hold kom på samme foderblanding med lavt råprotein (16,5 %).

Trods skiftet til en lavprotein-blanding bevarede grisene i AX3Digest gruppen vægtforspringet og endte 400 gram tungere, hvilket da også resulterede i en signifikant bedre foderudnyttelse (4,25 %) i hele forsøgsperioden.

sponsoreret TripleA

Lysin udnyttes bedre

Den bedre tilvækst i gruppen med AX3Digest kan skyldes en markant øget tilgængelighed af lysin i forhold til lavprotein-foderet, og kan altså forklares med valg af proteinkilde. Som det ses af figur 1 er der tydelig sammenhæng mellem dagligt indtag af lysin og den daglige tilvækst.

sponsoreret TripleA

Figuren viser desuden grisens mulighed for at udnytte den tilgængelige lysin i foderet (højt kontra lavt råprotein) og omsætte det til vækst (kurvens stejlhed). Forskellen på de to kurver er begrundet i den meget høje fordøjelighed af lysin i AX3Digest sammenlignet med SPC/sojaskrå.

Bedre mavesundhed trods højere protein-indhold

Argumentet for at bruge et foder med et lavt indhold af råprotein til fravænningsgrise er at undgå diarre og andre mave-tarmlidelser. Imidlertid kan et foder baseret på AX3Digest og et højt indhold af råprotein give grisene den samme eller bedre mave-tarm-sundhed som et normalt lavprotein-foder. Det dokumenteres i det hollandske forsøg. 10 gange i forsøgsperioden blev grisenes gødning undersøgt og opgjort i en gødningscore, se figur 2. For begge strategier var der et tydeligt drop i scoren de første 14 dage, og først efter dag 21 havde grisene igen normal afføring.

sponsoreret TripleA

Gødningsresultatet var trods et højere niveau af råprotein i foderet med AX3Digest lige så godt som foderet med lavt råprotein. Dag 6 efter fravænning var gødningsscoren endda 0,42 point bedre. Ligesom grisene hurtigere kom op i startniveau. Den bedre gødningsscore viser igen, at det er muligt at fodre med et højprotein foder, blot proteinkilden er meget fordøjelig for netop fravænningsgrise.

Faktaboks

AX3 Digest®

  • AX3 er et raffineret protein med en lav syrebindingskapacitet, pH 4,1
  • AX3 øger sundhed, tilvækst og trivelighed hos grise og fjerkræ
  • AX3 produceres af TripleA, Hornsyld
  • Hør mere: Kontakt TripleA på tlf. 60111362 eller 60111364

Følg med

TripleA har i 2020, og fortsat i 2021, igangsat en række videnskabelige forsøg for at dokumentere effekten og værdien af AX3 for dig som svineproducent.

Følg med i Magasinet Svin og læs om hvordan testresultaterne og ny viden kommer dine smågrise, og dermed også din forretning, til gode.

Du kan finde tidligere artikler på landbrugsavisen.dk/TripleA.

Emneord sponsoreret, TripleA, AX3, AX3Digest, SFR, Proteinkilde, Fravænningsfoderet, Lysin, Mavesundhed, Videnskabelig, smågrise

Sponsoreret af TripleA

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.