Giv søerne de rigtige fibre i den rigtige mængde
Fibre er et af de mest omtalte emner, og mange har en mening om, at det skal være den ene frem for den anden slags og niveau af fibre, for at opnå den helt rigtige fodersammensætning.

Af Peter Mark Nielsen, svinekonsulent, LMO

Der er ingen tvivl om, at fibre er en god ting og at en tilpas mængde sikrer en god mave-tarm funktion ved søerne, men hvad er den passende mængde og de rigtige fiberkilder?

I fodermiddeldatabasen på www.vsp.lf.dk kan man se indholdet af opløselige og uopløselige fibre på de enkelte fodermidler, og dermed kan det beregnes, hvor meget der er i den enkelte blanding. Tabellen opdateres løbende. I tabel 1 ses indholdet af fibre i nogle af de mest anvendte råvarer, og det er tydeliget at se, hvilke fodermidler man skal satse på for at få fibre i foderet.

Det bedste bud på en korrekt fibermængde er 500 gram/so/dag, også i perioden omkring faring hvor foderind- taget er lavt.

Byg og hvede
En blanding med halv byg, halv hvede og sojaskrå vil indeholde ca. 175 gram fiber/kg foder. Så hvis soen får 3,5 fe/ dag, er det teoretiske fiberbehov dækket. Hvis det  af en eller anden grund er nødvendigt at gå længere ned i fo- derstyrke, skal fiberindholdet øges.

Et godt bud på en fornuftig råvaresammensætning i sofo- deret, der tager hensyn til fiberindholdet, kan være halv byg og halv hvede suppleret med 5-10 procent havre eller 2 procent roepiller til de diegivende og 5 procent roepiller til de drægtige.

Som det kan ses af tabel 1, kan der opnås et tilsvarende fiberindhold ved mange forskellige råvarekombinationer, og priserne kan også spille ind på, hvad der er det rigtige valg det enkelte år. Desuden kan der være en række praktiske forhold, der spiller ind: Kan foderanlægget håndtere den mængde havre, suger roepillerne alt vandet til sig i vådfoder, er der silo- er nok til de ønskede råvarer med mere.

Forskel på fibre

Der er forskel på fibre, blandt andet om hvorvidt de er opløselige eller uopløselige, men der er tilsyneladende mere end det.

Der er lavet forsøg med forskellige fiberkilder, og til trods for at nogle af fiberkilderne er ens analysemæssigt, så virker de forskelligt i stalden. Roepiller ser ud til at give en positiv effekt, men kartoffelpulp giver ingen effekt.

Ikke hele sandheden

Dette er dog ikke hele sandheden omkring fiber i sofoder, for ud over, at fiber er med til at holde maven i orden, gi- ver fiberkilderne også energi til soen, og den energi, der kommer fra fiberdelen i foderet, frigives på en anden måde end den energi, der kommer fra stivelsen i kornet. Kornstivelse er hurtig optageligt og vil være opbrugt i lø- bet af de første fem timer efter fodringen, hvorimod fiberdelen optages langsomt, og derfor er tilgængelig for soen i 4-24 timer efter fodringen.

Da søerne ofte ikke æder ret meget lige omkring faring, vil et fornuftigt fiberindhold være med til at sikre, at der er energi til at gennemføre faringen.

Halm indeholder nærmest kun fibre og kan derfor bruges som fiberkilde, men det indeholder ikke energi, og det kan derfor ikke bidrage til en langsom energifrigivelse, der sikrer energi omkring faringen, men halm er stadig et udmærket produkt til at holde maven i gang og beskæftige soen.

Se på spalterne

En god måde at vurdere, om mave og tarm fungerer godt ved søerne, er at se på afføringen. Hvis den er hård og knoldet, er der noget, der ikke fungerer.

Se særligt efter afføringskonsistensen fra indsættelse i farestalden og indtil fem dage efter faring. Det er i den periode, hvor soen får mindst foder, og derfor er det den periode, hvor det er tydeligst at se problemerne.

Hvis soen så har knoldet afføring, kan det skyldes flere ting. For lidt fibre i sofoderet kan være en af årsagerne, men inden der tilsættes ekstra, og foderprisen dermed øges, så vil det være en god ide at kontrollere, om vandforsyningen er i orden. En diegivende so skal have meget vand, og derfor skal vandventilerne yde minimum fem liter i minuttet, også når der bliver fodret eller højtryksrenseren  kører.

Det er vigtigt at finde den fibermængde, der passer i den enkelte besætning, så søerne kan yde optimalt. Se på afføringen og juster eventuelt på foderet, indtil det passer.

Denne artikel er publiceret første gang i magasinet SVIN den 15. februar 2016. 

Faktaboks

Konsulentens anbefalinger:

  • Søerne må ikke have hård og knoldet afføring især ikke ved faring.
  • Vandventilerne skal yde minimum fem liter/minut, også ved fodertid eller når der vaskes.
  • Der skal være fiber nok i sofoderet. Det kan opnås ved forskellige råvarekombinationer, der findes ingen facitliste, bedste bud er 500 gram/so/dag.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle