Sponsoreret af MSD Animal Health
Giver slagteregistreringerne dig et korrekt billede af din besætnings sundhedstilstand?
Antallet af lunger med sygdomsforandringer og hjertesækbetændelse er langt højere end slagteregistreringerne angiver. En sammenlignende undersøgelse viser, at der er stor forskel mellem slagteri og svinelaboratoriet i Kjellerup, når det gælder sygdomsfund.

Luftvejslidelser påvirker produktiviteten, men også arbejdsglæden i form af øget antal behandlinger eller tydelig hoste hos især slagtesvin. Derfor er det vigtigt at kende årsager og omfang, så evt. forebyggende tiltag kan iværksættes for i sidste ende at forbedre produktiviteten. Kortlægning af luftvejssygdomme hos slagtesvin foretages ofte ved at undersøge sygdomsforandringer på 20-30 lungesæt med hjerter, der udtages ved slagtning. Det giver et godt indtryk af sundhedstilstanden i slagteperioden for ”gennemsnitsgrisen”. Undersøgelsen foretages primært af dyrlæger på svinelaboratoriet i Kjellerup for at sikre en uvildig og ensartet vurdering fra gang til gang. Men hvorfor ikke bare bruge de rutinemæssige registreringer fra slagteriet og spare udgiften til laboratoriet?

Kan diagnostik overhovedet betale sig?

I en undersøgelse af lungesæt fra i alt 165 besætninger blev forekomsten af hjertesækbetændelse og lunger med sygdomsforandringer bestemt både ved undersøgelse på svinelaboratoriet og ved rutinemæssig slagteregistrering. Helt konkret kiggede laboratoriet på sygdomsfund i 30 lungesæt fra hver levering og sammenlignede disse med slagteriets registreringer for alle grisene i den pågældende levering. Resultaterne viste, at slagterierne generelt registrerede væsentlig færre sygdomsfund end svinelaboratoriet. Især for hjertesækbetændelse og kronisk lungebetændelse var der stor forskel, mens der for brysthindear var bedre overensstemmelse.

Hvorfor er der forskel i sygdomsfund?

Slagteriet registrerer sygdomsforandringer for de sygdomme, der udgør et problem for fødevaresikkerheden. De sygdomsforandringer, der udløste færre registreringer på slagteriet end på laboratoriet, er blandt andet relateret til den meget almindeligt udbredte Mycoplasma-lungesyge (almindelig lungesyge), som er uden betydning for fødevaresikkerheden. Derudover bliver der på slagteriet brugt væsentlig kortere tid på at udføre disse registreringer end på laboratoriet.

Registreringerne fra slagteriet skal derfor vurderes netop med ét formål for øje – fødevaresikkerhed. Og en korrekt vurdering af sundhedstilstanden i din besætning mht. luftvejslidelser kræver en udvidet undersøgelse på laboratoriet. Snak derfor med din dyrlæge om behovet for en fyldestgørende og uvildig vurdering af sundhedstilstanden i din besætning med henblik på optimal sygdomskontrol.

Emneord MSD Animal Health

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.