Gråkjær skal bygge kæmpe staldprojekt hos Bregentved
Bregentved og Gråkjær A/S har indgået en aftale om byggeriet af 32.000 m2 stort slagtesvineprojekt med en kapacitet på 120.000 producerede slagtesvin om året fordelt over fire separate staldanlæg.

Nu har det sjællandsk gods Bregentved indgået en aftale med Gråkjær A/S om opførelse af fire identiske produktionsanlæg med et samlet antal stipladser på 32.500.

Hele projektet omfatter 32.000 m2 og bliver med en produktion på 120.000 slagtesvin om året det største nybyggede anlæg af sin slags i det nordlige Europa, beretter Gråkjær.

Partneringaftaler er vejen frem

Entrepriseaftalen, der er indgået mellem Bregentved og Gråkjær, er en såkaldt partneringaftale. Det betyder, at landbrug og staldproducent i fællesskab optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeproces. Det skal sikre, at parterne i fællesskab yder deres bedste bidrag til, at projektet gennemføres professionelt og økonomisk optimalt.

"Med en partneringaftale på et projekt i denne størrelse har både bygherre og Gråkjær en fælles interesse for, at byggeriet holdes inden for budgetrammen, og vi er sammen om at medvirke til optimering af byggeriet til gavn for begge parter. Gennemsigtighed i såvel projekteringsfasen som i indkøbsfasen giver en række fordele. Ansvaret for projektgennemførelsen ligger dog stadig hos Gråkjær som totalentreprenør," pointerer Martin Rindom, salgsdirektør i Gråkjær A/S.

"Ved, på et meget tidligt tidspunkt, at involvere bygherre i processen opnår vi den optimale synergieffekt af alle beslutninger, der tages undervejs i projektet."

Mange års erfaring

"Det glæder os, at vi er blevet valgt til at opføre disse  fire anlæg," udtaler produktionsdirektør Morten Malle fra Gråkjær A/S.

"Vi har gennem de sidste 40 år opført tæt ved 3.000 byggeprojekter for danske landmænd. Erfaringen fra de mange projekter, har Bregentved ønsket at benytte sig af."

Morten Malle siger, at det kræver en fleksibel projektorganisation at håndtere komplekse og store byggesager som dette i Bregentved.

"For at sikre at implementeringen af design, logistik, brand og miljø sker på den økonomisk mest optimale måde, er samarbejde et nøgleord. De mange instanser, der er involveret, skal alle bidrage med deres kompetencer og erfaring lige fra projektkonsulenten, der designer og dimensionerer stalden til konstruktøren, der sammen med brandteknikeren, tegner anlægget. Under selve byggeforløbet skal projektleder, byggeleder og alle leverandører spille sammen om at opnå en høj kvalitet, levering til tiden og med en høj grad af sikkerhed for alle på byggepladsen. Gennem det sidste stykke tid har vi tegnet, projekteret og arbejdet med logistikken i de fire anlæg," uddyber Morten Malle.

Flere arbejdspladser oprettes

Ud over de mange arbejdspladser, der etableres hos byggefirmaet, vil der hos underleverandører af teknologi, inventar og miljøforanstaltninger også være brug for øget arbejdskraft.

Når anlægget står færdigt i 2018 vil nye arbejdspladser i hele værdikæden  løbe op i ca. 40 arbejdspladser. Det indebærer et behov for medarbejdere hos smågriseproducenter, foderleverandører, serviceerhverv, transport og arbejdspladser på slagterier og til distribution.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle