Gyllekørsel nær svinestalde kan smitte med prrs
Prrs er en virus, der kan overleve i gødning fra grisene. Gyllen, der spredes på markerne kan derfor indeholde noget af den kontaminerede gødning, og hvis den gylle lander tæt på en prrs-negativ besætning, er det en mulig smittekilde.

På årets Svinekongres i Herning i denne uge satte svinefagdyrlæge, Pia Conradsen fra SvineVet, influenza og prrs på dagsordenen. 

I forhold til prrs kom Pia Conradsen blandt andet ind på smittekilder, og hvordan sygdommen kan håndteres i smittede besætninger. 

Herunder var et af punkterne, at gyllekørslen på markerne rundt om svinebesætninger også er en medspiller, når det kommer til risikoen for smitte.

Smittede grise kan nemlig udskille virus i gødningen, hvor overlevelsesevnerne er gode. 

Seges' hjemmeside skriver uddybende, at prrs-virussen endda kan overleve i mere end 48 timer på marken alt efter vejr- og temperaturforhold. 

Forebyggelse af smitte

Smitte fra svinegylle mellem besætninger kan ske direkte fra gyllen, men også via køretøjet, personer og udstyret. 

Svineproducent om prrs: Det er lidt som at vælge mellem pest og koleraSvin Torsdag 17. oktober 2019 · 12:53

Er det en maskinstation, der står for gyllekørslen, er det væsentligt at indtænke en bestemt rækkefølge af besætningerne, så gylle fra prrs-negative besætninger ikke tages direkte efter prrs-positive besætninger. 

Pia Conradsen nævnte i oplægget på Svinekongressen, at en mulighed for at gyllevognen har kørt med kvæggylle, inden den kommer til en prrs-negativ svinebesætning, er en klar fordel i forhold til smitterisiko. 

Tidligere sag med PRRS-smitte fra gylle

Tilbage i 2008 blev en maskinstation dømt til at give erstatning for økonomiske tab i en SPF-besætning, der blev smittet med prrs gennem gylle. 

Det var en ansat på maskinstationen, der stillede en gyllevogn ved staldbygningerne på den pågældende sjællandske gård. 

Efter sigende var gyllevognen placeret tæt ved luftindtag til stalden. Gyllevognen indeholdte gyllerester fra en anden svinebesætning, der var positiv for prrs. 

To uger senere blev SPF-besætningen testet positiv for prrs, og smitten blev formodet at stamme fra gyllevognen, der stod ved stalden natten over. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle