Hæve-sænke-gulve skal bane vejen for lavere dødelighed
Protekta Farms, Kalundborg, tester hæve-sænke-gulve sammen med svine- og byggerådgiver Keld Sommer, VKST. De første resultater indikerer, at klemte grise kan reduceres kraftigt.

En inspirationstur til en soejendom i Tyskland lagde grunden til, at svinerådgiver Keld Sommer, VKST, for tiden tester syv farestier hos Protekta Farms i Kalundborg med hæve-sænke-gulve.

Hensigten med testen er at få klarlagt, om gulvet kan reducere antallet af klemte pattegrise.

»Af de døde pattegrise, som Protekta Farms har, er 40 procent eller mere klemt ihjel. Det hænger bl.a. sammen med, at der er små og gamle farestier. Derfor var vi også meget overbeviste om, at hæve-sænke-gulve var noget, vi skulle arbejde videre med, da vi så det i 30-40 stier på en ejendom i Tyskland, hvor man havde registreret markant lavere dødelighed,« fortæller Keld Sommer, der peger på, at 38 procent af de obducerede pattegrise i PattegriseLIV var klemt ihjel, og at det er et problem, mange har måttet lære at leve med.

I de syv stier på Protekta Farms, der gennemgår test, er det foreløbig småt med erfaringer og resultater, og først ved årsskiftet vil Keld Sommer slå streger under facit for gulvets virkning.

Men en tendens tegner sig:

»Vi kigger på to ting med gulvet. Dels at mekanikken holder, dels at vi ser en faldende dødelighed, som følge af, at grisene ikke bliver klemt ihjel. Det tyder på, at det for begge forhold går den rigtige vej,« siger Keld Sommer.

Et fald på minimum 2,6 procentpoint i dødelighed

På Protekta Farms er totaldødeligheden omkring 20 procent. Ambitionen er ifølge Keld Sommer, at der minimum kan opnås en halvering af ihjellagte grise, hvis gulvene virker efter hensigten.

Han har regnet frem til, at totaldødeligheden kan reduceres med 2,6 procentpoint - og omsat til en bedrift med 2.000 søer med 2,35 årlige faringer giver det 2.100 grise, der undgår at blive klemt ihjel.

»Det er 530.000 kr. ved syv kg-grise,« uddyber Keld Sommer.

Han er overbevist om, at hæve-sænke-gulve kan blive en af løsningerne i fremtiden for at komme endnu længere ned i dødelighed blandt pattegrisene.

»Nogle producenter kan godt holde en dødelighed under 10 procent. Men det er meget få, og for mange besætninger kræver det, at der lægges rigtig mange timer i farestalden. Her tror jeg, at hæve-sænke-gulvene er en vej at gå - ikke bare for at opnå lavere dødelighed, men også i form af mindre arbejdsforbrug. Teknikken skal hjælpe os og aflaste medarbejderne, der ikke hele tiden skal være på stikkerne for at hindre, at søerne lægger sig på pattegrisene. Vi skal have brudt ringen med, at flere levendefødte grise automatisk giver højere arbejdsforbrug og dermed større omkostninger, men i stedet se, om vi kan løse problemet med en éngangsinvestering,« siger Keld Sommer.

Faktaboks

4 Facts om hæve-sænke-gulve-projektet

  1. Hvad: Hæve-sænke-gulve i farestier er kendt i flere europæiske lande, men er, så vidt vides, ikke anvendt i danske stalde. 
  2. Hvorfor: Producenter af gulvene peger på lavere dødelighed og færre hænder til at passe grisene som nogle af gevinsterne.
  3. Hvordan: Keld Sommer er sammen med Protekta Farms i færd med at teste funktionalitet og holdbarhed af mekanikken samt effekt på dødeligheden hos pattegrisene. 
  4. Baggrund: Som en del af arbejdet med gulvene har Keld Sommer modtaget 70.000 kr. i forbindelse med konkurrencen Løvernes Hule, et Seges Svineproduktion-projekt, der understøtter innovative idéer, som kan mindske pattegrisedødeligheden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle