Har du en produktionskontrol, som hjælper til at styre bedriften?
Hvis din produktionskontrol er mangelfuld, risikerer du at mangle motivation til fastholdelse af medarbejder.

Af Pernille Elkjær, rådgiver, SvineRaadgivningen

I forbindelse med opgaver som strategi, erstatningsopgørelser, ledelse mm. spørger jeg ofte ind til e-kontrol eller anden produktionsstyring og kontrol, for at se dokumentation for, hvad der faktisk er sket i besætningen.

Heldigvis er der mange, der hurtigt kan finde deres dokumentation, og som også bruger det i deres daglige styring og ledelse af besætningen og personalet.

Men desværre oplever jeg også alt for ofte, at der enten:

• Kun er produktionskontrol på en del af produktionen, typisk kun søer
• Ikke er noget foder med på opgørelserne
• Produktionskontrollen er så usikker, at den faktisk ikke kan bruges til noget.
• Ikke er nogen produktionskontrol overhoved

I den daglige ledelse af personale og opfølgning på indsatsområder og handlingsplaner, er det ikke let at motivere og følge op på sin medarbejder, hvis der ikke er tal, men kun fornemmelser for hvordan det lige går her og nu.

Ugentlige styringstavler er fint fra uge til uge, men man mister det stor overblik over tid, hvis der ikke er nogen form for opfølgning over længere perioder.

Soholders forkerte data kostede 600.000 kr. årligtSvin Onsdag 13. februar 2019 · 10:13

Hvor tjener du pengene?

Når man skal lægge budget eller vælge en strategi for sin besætning/ejendom, er det væsentligt at vide, hvor man tjener pengene. En beslutning taget på fornemmelser kan være fatal, så også her bør man have et grundigt kenskab til sine produktionsgrene for at vide, hvad man er god til og bør satse på. 

I erstatningssager vanskeliggør det dokumentationen for det faktiske tab, at der ikke er nogen form for produktionskontrol. En del af opgørelsen bliver gennemsnitstal, antagelser og i nogle tilfælde resultat fra årsopgørelsen, som ikke nødvendigvis har den samme effektivitet og antal dyr, som der var da uheldet skete, og der skal beregnes en erstatningsopgørelse.

Skal man i fodersager dokumentere, at et fodermiddel har givet dårlig tilvækst eller foderudnyttelse, er det stort set umuligt at dokumentere, uden en valid produktionskontrol.

Tre gode grunde

Jeg kan kun opfordre alle til, at have en form for overblik over alle produktionsgrene, som giver et billede af effektivitet og ikke mindst foderforbrug, som er den dyreste post i svineproduktionen.

Hvis man ikke har den viden, risikerer man:

• at mangle motivation til fastholdelse af medarbejder,
• at tage beslutninger på fornemmelser og miste overblikket over sine produktionsgrene,
• at mangle dokumentation i en eventuel erstatningssag.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle