Her er de 6 vigtigste indsatsområder for USA-soholdere

Velfærd, kuldstørrelse og kunstig intelligens, 3 førende eksperter inden for svinehold i USA, giver deres tanker og forudsigelser til hvilke trends og områder man skal holde øje på inden for sohold.

Hvordan er status og hvilke faglige områder er særligt interessante for amerikanske soholdere lige nu?

Det har et lille panel på tre eksperter (se faktaboksen) kigget nærmere på for den amerikanske netavis The Pig Site, og de har udpeget de seks vigtigste trends.

Selvom ingen naturligvis kender fremtiden med sikkerhed, mener eksperterne at disse seks trends kommer til at være omdrejningspunkter i den nordamerikanske svinebranchen - og at det er vigtigt for hver enkelt producent at overveje, hvordan man kan udvikle sig for at holde sig helt fremme i konkurrencen.

1. Produktionsomkostninger 

Med de udfordringer, der har været det seneste år, er fokus skiftet fra at øge produktionsresultaterne til nu at optimere resultaterne gennem mere effektive og holdbare produktionsstrategier.  

Dette gælder især på grund af de stigende foderpriser.

Ved at fokusere på produktionsomkostningerne kommer der et større fokus på at forbedre basale management-strategier. 

Vi er nødt til at spørge os selv, om bruger vi de rigtige management strategier for fodring? Er vi gode nok til at vurdere huldet, og hvordan kan vi kontrollere søernes huld bedre gennem fodring? 

Foder er den største omkostning for producenterne, og det er derfor vigtigt at foder omsætningen er optimal og effektiv. 

2. Management af søer og polte 

Ifølge de tre eksperter, er det ikke noget nyt i, at man skal have fokus på poltene, men det er mere relevant end nogensinde før, påpeger de. 

"Ved at avle på poltene, når de har den rette alder og vægt, samt at holde dem i en optimal BCS (body condition score) vil øge deres produktivitet over deres levetid samt hvor længe de bliver i produktionen." 

Data fra tidligere forskning viser, at en so, der i første faring var i optimal vægt og tilstand, fravænnede syv flere pattegrise over de næste tre faringer, end søer som blev vurderet fede. 

Ifølge eksperterne vil nye teknologier og brug af data også kunne hjælpe med at vurdere hvor længe en so kan blive i systemet, samt hjælpe med optimal udvælgelse af polte til avlen. 

3. kuldstørrelse 

At øge antallet af pattegrise født pr. so, har længe været et fokus fra producenternes side. 

Men ifølge eksperterne må der komme et tidspunkt, hvor dette antal når et maksimum, medmindre producenterne vil benytte flere ammesøer samt supplerende foder til pattegrisene. 

Ved at flytte fokus fra kuldstørrelser, kan man begynde at fokusere på andre værdier, herunder fodereffektivitet. 

4. Kunstig intelligens og arbejdskraft 

Strategier, som fokuserer på at reducere forbruget af mandetimer, samtidig med at man fastholder produktivitet og dyrevelfærd, er og vil altid være et vigtigt fokus, mener de tre eksperter. 

Fodring før faring for at reducere behovet for faringshjælp er et eksempel på sådan en strategi. 

Brugen af teknologier med kunstig intelligens er et andet eksemåpel som langt hen ad vejen vil kunne hjælpe med at kontrollere staldmiljøet, organisere grisenes flow i stalden samt holde styr på data. 

5. Real-time data 

Som svineproducent skal man være forberedt på en stor fremgang i anvendt teknologi. 

"Medarbejdere kommer til at opleve et større og hurtigere flow af data. Til gengæld bliver beslutningtagningen nemmere ved hjælp af kunstig intelligens og dertil hørende algoritmer og med flere data til at bakke op om beslutningen.

Digital teknologi, så som håndholdte scannere, vil blive normalt i sobesætninger, og det vil øge hastigheden for opsamling og vurdering af data. 

6 DyreVelfærd 

Der sker ændringer i branchens fokus på dyrevelfærd på grund af fokus på antibiotikaforbrug fra både myndigheder og forbrugere.

Der er således kommet større fokus på opstaldning, på reduceret forbrug at antibiotika og øget sikkerhed omkring smittespredning.

Denne udvikling kræver nytænkende management-strategier for både at kunne holde grisene sunde og samtidig fastholde en fornuftig økonomi i produktionen.

 

Faktaboks

Ekspertpanelet består af Sergio Canavate, Fred Kuhr og Mark Knauer.

  • Sergio Canavate er uddannet dyrlæge og arbejder som teknisk manager hos Pig Improvement Company (PIC). 
  • Fred Kuhr er produktions supervisor for søer og slagtesvin hos Dykhuis Farms i Missouri, USA. 
  • Mark Knauer har en Ph.D. og arbejder som professor og svinespecialist på universitet i North Carolina. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle