Her er din tjekliste til en varm sommer i grisestalden

Fodring midt på dagen, hvor der er varmest, kan være problematisk af flere årsager. Se alle gode tips fra Velas-konsulent til at holde grisene glade på varme dage.

Af Nikolaj Stidsen, svinekonsulent, Velas

Nu er sommeren igen godt i gang, og vi skal være klar til at hjælpe grisene så meget som muligt på de helt varme dage. 

ALLE Medarbejdere skal kende deres opgave

Alle medarbejdere skal vide, hvad der skal foretages af ekstra tiltag på de varme dage, så alle kan hjælpe med at tage de rigtige beslutninger.

Også hvis det er i en weekend, at temperaturen nærmere sig eller kommer over de 30 grader.

Hold ventilationen ren

Ventilationsanlægget skal holdes rent, så det har de bedste forudsætninger for at fungere under maksimum belastning.

Det vil sige, at hvis det ikke allerede er sket eller gøres løbende, så skal vægventiler og udsugningsskorstene vaskes. Vægventiler og loftsventiler skal kontrolleres, så de åbner og lukker som ønsket.

Vandforsyning skal være i top

Vandforsyningen skal være i top alle steder i stalden. Lav et ekstra tjek af vandventiler, der ikke kontrolleres løbende i forbindelse med vask af staldene.

Husk, at vandtryk skal tjekkes, når der er maksimal belastning på systemet. Det er, når grisene æder, at der skal være tilstrækkeligt med vand. Du kan eventuelt måle op – brug en faringshandske og et stopur.

Dette kan især være en udfordring i soanlæg med tørfoder, hvor mange dyr fodres samtidigt. Er det en udfordring at skabe vandtryk nok til alle stalde samtidigt, bør man forskyde nogle af fodringerne.

Lad være med at fodre midt på dagen

Fodring midt på dagen, hvor der er varmest, kan være problematisk af flere årsager.

Når det er varmt, falder appetitten, og det bliver derfor en udfordring at få søerne i farestalden til at optage den ønskede mængde foder. Derfor kan det anbefales at forskyde fodertidspunkterne på de varmeste dage, og måske endda sænke foderstyrken lidt.

En anden ulempe ved at fodre midt på dagen er, at en aktivitet i stalden er med til at øge varmeproduktionen fra dyrene, og det sidste vi har behov for, er at producere mere varme.

Sluk varmelamper i farestalden

I farestalden kan det være en god ide at slukke varmelamperne i smågrisehulerne fra sidst på formiddagen til først på aftenen. Herved mindsker vi også varmeproduktionen i stalden.

Dette anbefales dog ikke til de helt nyfødte grise.

Forskudt arbjedstid

Forskudt arbejdstid når det er muligt. Hvis man har muligheden for det, er det en fordel for både mennesker og dyr, at starte arbejdstiden tidligere og holde fri fra stalden, imens det er varmest.

Dog anbefales det, at der altid er en, som kan blive ved stalden og tilse dyrene jævnligt.

Efterse overbrusning

Overbrusningen skal efterses, så den virker 100 procent i alle stier, og frekvensen for, hvor ofte det kører, justeres op på disse dage.

Nogle gange kan man med fordel bruge højtryksrenseren til at sprøjte ekstra vand ud i staldene midt på dagen. Vand på gangene er også med til at sænke temperaturen i staldene.

DETTE hjælper ikke

At tage vinduerne ud af stalden virker dårligt, og i værste fald direkte negativt.

Ventilationssystemet er konstrueret til at lede luften derhen, hvor der er mest behov for det i stalden, og hvis man åbner vinduerne, så ændres luftstrømmen i stalden i en helt anden retning. Brug eventuelt en røgpatron, så optimal spredning af ventilationsluft sikres.

Samtidig er mængden af luft, der tilføres stalden, styret af udsugningen, og når den kører på maksimum, kan der ikke komme mere luft ind i stalden.

At skrue den ønskede temperatur på ventilationsstyringen ned, virker selvsagt ikke. Man kan ikke ventilere staldene til en temperatur, der er lavere end udendørstemperaturen. Forvent at staldtemperatur er mindst 5 grader over udetemperatur.

Effekten bliver derimod ofte negativ, da der i løbet af natten nemt opstår træk i staldene, når udendørstemperaturen igen er lavere end den ønskede rumtemperatur. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle