Hvornår er korn rent nok til svinefoder?

Rådgiver efterlyser mere viden om kornrensning.

Lars Peter Laursen, LP Optima, støder ofte på problemer, han kæder sammen med urent korn.

»Stort set alle besætninger renser deres foderkorn. Alligevel oplever mange besætninger problemer, der kan føres tilbage til kornet«, siger han.

Søer i farestalden er tilsyneladende de mest udsatte. For eksempel betyder højt toksinindhold manglende ædelyst, som igen fører til dårlig mælkeproduktion og diarré hos pattegrisene.

I en del besætninger ser han også forhøjet sodødelighed og et højt medicinforbrug.

Tilsætning af toksinbinder eller myresyre reducerer i de fleste tilfælde problemerne, men fjerner dem sjældent helt.

Derfor efterlyser han undersøgelser, der kan vise, hvornår korn er rent nok.

»Der er brugt mange penge på kornrensere, men når vi ser effekt af at rense korn endnu grundigere, så er der noget om toksiner, vi mangler viden om«, påpeger han.

Lars Peter Laursen kunne ønske, at for eksempel Seges Svineproduktion følger nogle besætninger, og tester deres foderkorn, og holder det op mod resultaterne i stalden. Kornet skulle gennem året testes før og efter forskellige rense- og opbevaringsmetoder.

Han er klar over, at toksiner kan være svære at have 100 procent styr på.

»Der vil være forskel fra år til år og fra egn til egn, så det nytter ikke kun at se på ét år og én lokalitet«, siger han.

Det er hans erfaring, at en grundig rensning af korn kan erstatte en del antibiotika, toksinbinder og syretilsætning.

»Men den største gevinst er, at man undgår dyk i produktionen«, lyder det fra Lars Peter Laursen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle