Jern til grise - hvorfor, hvordan og hvor meget
Hvis dine pattegrise får for lidt jern, kan det ofte ses ved at grisene er blege, og det resulterer i en forhøjet dødelighed samt lavere tilvækst.

Af Ghita Pedersen, svinekonsulent, LMO

Vi starter ved begyndelsen: Hvorfor skal pattegrisene have jern?

Jern er en central del af hæmoglobinet i de røde blodlegemer, og de sørger for ilttransporten i kroppen. Hvis grisen får jernmangel, vil det føre til blodmangel, og derved vil grisen ikke fungere fysiologisk optimalt, og tilvæksten vil falde samt en forhøjet dødelighed.

Pattegrisens behov bliver ikke dækket af soens mælk, og det er derfor vigtigt, at der er adgang til andre jernkilder.

Hvordan kan det være at vi skal tildele grisen jern, når den ikke får det fra naturens side?

I naturen vil grisenes medfødte rodeadfærd sørge for, at de vil få dækket deres jernbehov igennem jorden, da den er rig på jern

Hvordan skal grisen have jern?

Godt, så er vi blevet så kloge på hvorfor, og så er spørgsmålet så, hvordan grisen skal have jern?

Der er tre forskellige metoder:

1. Injektionsjern gives inden for de første fem levedøgn, ofte i forbindelse med kastration. Denne metode giver en stor sikkerhed i, at grisen får den ønskede mængde jern.

I forhold til de andre metoder for tildeling er denne tidskrævende, men også væsentligt billigere. Medarbejderne skal have en god instruktion i arbejdet, da der ellers er en risiko for, at det kan lægges forkert i grisen og give injektionsskader. Traditionelt anvendes der en normal sprøjte med kanyle, men flere er begyndt at bruge nålefri injektion, der har den klare fordel, at man undgår ”huller” i grisen, som giver adgang for bakterier via injektionsstedet.

2. Strøjern, som har en større usikkerhed for optagelse, og er lidt dyrere end injektionsjern.

Fordelen ved strøjern er, at grisen tager hvad den har behov for, og der bliver ikke lavet et hul i grisen. Risikoen for injektionsskader og deraf følgende ledbetændelse er mindre.

3. Drikkejern, kræver en høj hygiejne af anlægget, og usikkerheden som ved strøjern går igen her. Risikoen for injektionsskader er ligesom ved strøjern også mindre her.

Hvilken dosis skal grisene have?

  • 200 mg jern pr. gris.
  • Ved injektionsjern svarer det til 1 ml. pr. gris.
  • Strøjern: der er flere forskellige måder og doseringsanvisninger på strøjern, så husk at læse anvisningen på jeres produkt.
  • Drikkejern: ligger typisk imellem 1 - 2 procent, husk at læse indlægssedlen på jeres jern, da det er forskelligt fra producent til producent.

Hvis dine pattegrise får for lidt jern, kan det ofte ses ved at grisene er blege, og det resulterer i en forhøjet dødelighed samt lavere tilvækst.

Grisene kan dog godt få for lidt jern, uden at grisene bliver blege. Derfor kan det anbefales at få taget en prøve af grisene ved fravænning. Flere dyrlæger har i dag mulighed for at tage disse prøver, så få din dyrlæge til at tjekke hæmoglobin niveau ved næste besøg,  hvis du er i tvivl.

Sidst i diegivningsperioden sker ekstra jernoptag via pattegrisefoder. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt får lært pattegrisene at optage foder i tilstrækkelige mængder.

Hvis man ved test af hæmoglobin indhold af fravænnede grise finder, at niveauet er for lavt, så er det her vi vil anbefale at lægge den største indsats, i stedet for at arbejde med ekstra tildelinger af jern.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle