Jubler over ny stald: Multifasefodring banker udgift til smågrisefoder i bund

For tre år siden byggede Anders Nykjær ny smågrisestald, hvor han installerede et avanceret multifasefodringsanlæg.

For tre år siden stod stalden med 4.000 stipladser klar. Siden har effektiviteten været i top med en tilvækst på 600 g og et foderforbrug, som i den seneste opgørelse blot viser 1,55 foderenheder pr. kg tilvækst. For det sidste år hedder tallet 1,59 foderenheder pr. kg tilvækst.

Anders Nykjær peger selv på, at Skiolds multifasefodringsanlæg er en del af forklaringnen på et lavt foderforbrug og foderomkostning.

»Det sikrer, at vi får skiftet mellem de tre foderblandinger på det rette tidspunkt og ikke bruger for meget af de dyre blandinger«, fortæller han.

Sparer dyrt foder

Med et traditionelt tofasefodringsanlæg ville blanding ét blive tildelt manuelt.

Det vil ifølge Anders Nykjær uvægerligt betyde, at man venter for længe med at skifte fra blanding ét til to. Det vil også betyde, at man skifter for hurtigt, så grisene oplever for stor variation i foderets smag og indhold.

»Anlægget begynder allerede efter seks dage at blande 10 procent af blanding 2 i foderet, og først efter 14 dage er de helt ovre på blanding 2«, fortæller han.

Det vil være umuligt at lave en lige så lang og blød overgangsfase manuelt.

En særlig konus i fodringsanlægget sørger for korrekt opblanding af de to foderblandinger, så grisene ikke får forskelligt blandingsforhold fra fodring til fodring.

Enkel betjening

På nær en enkelt lille programmeringsfejl i styringen har anlægget kørt problemfrit, siden stalden blev taget i brug for tre år siden.

Der er stort set ikke ændret på foderkurven eller på tidspunkterne for, hvornår det skal begynde at skifte mellem de tre blandinger.

»Det tyder jo på, at kurven har været rigtig fra starten«, konstaterer Anders Nykjær.

I stedet koncentrerer han sig om at passe grisene og hele tiden være opmærksom på foderomkostningen pr. kg tilvækst, som han er mere opmærksom på end selve prisen pr. foderenhed.

Fodersammensætningen og råvarevalget sker i samarbejder med Vilomix.

Hjemmeavlet byg og hvede udgør i gennemsnit 65-70 procent af smågrisefoderet. Blodplasma, soja, fedt og smågrisekoncentrat udgør resten.

Formalingsgraden bliver kontrolleret med sigteprøver med mellemrum.

»Måske ikke helt så tit, som vi burde, men jeg synes faktisk, at man kan se på kornet, om det er formalet for groft«, lyder det fra Anders Nykjær.

 

Faktaboks

 

Smågrisestald

  • 4.000 stipladser
  • Hjemmeblandet tørfoder, hvor byg og hvede udgør 65-70 procent af råvarerne
  • Skiolds multifasefodringsanlæg

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle

Ejendomsmarkedet

Se alle