Sponsoreret af MSD Animal Health

Kender du den sande historie om rødsyge?

Vaccination af søer mod rødsyge er både nødvendig og almindelig i smågriseproduktionen. Der findes et større antal forskellige typer af rødsygebakterien, som de markedsførte vacciner sædvanligvis yder en god beskyttelse mod. Men hvad er risikoen hvis du glemmer eller undlader at vaccinere?

Rødsyge, der får frit løb, kan volde stor skade i en sobesætning. Hos drægtige søer vil fostrene sædvanligvis dø, og der vil optræde omløbninger eller kastninger. Orner der smittes vil have nedsat frugtbarhed eller i værste fald forbigående sterilitet. Det antages, at 30-50% af alle svin er sunde smittebærere.

Rødsyge er en zoonose. Det betyder, at bakterien også kan smitte andre dyrearter eksempelvis mennesker og høns. Rødsygebakterien er sejlivet, for den kan holde sig i blandt andet nedkølet kød og kadavere, og den kan overleve i svinegødning i op til 6 måneder ved temperaturer under 12 oC.

Akut, halvt akut og kronisk rødsyge er forskellige udtryk for infektion med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. Hos grise kan infektion med rødsygebakterien resultere i blodforgiftning og akutte dødsfald, samt sygelige forandringer så som knuderosen, blomkålsagtig betændelse på hjerteklapperne, kronisk invaliderende ledbetændelse og mulige reproduktionsforstyrrelser i soholdet.

Selvom rødsygebakterien forekommer i mindst 16 forskellige varianter, kan infektion med rødsygebakterien let forebygges hos svin ved hjælp af vaccination. Forskellene på rødsygebakterierne betegnes som serotyper og er baseret på egenskaber ved bakteriens overflade. Serotypen har betydning for bakteriens evne til at fremkalde sygdom. Forskellene bestemmer også hvilke dyrearter, der kan inficeres. Svin kan inficeres af mindst 3 forskellige serotyper.

I Danmark er alle svinevacciner mod rødsyge baseret på dræbte celler af rødsygebakterien. Alle vacciner indeholder en udvalgt stamme af serotype 2, som også yder beskyttelse mod serotype 1. Derudover kan andre serotyper også være dækket i mindre omfang. Nogle vacciner indeholder både serotype 1 og serotype 2. Der er dog ikke noget bevis for, at vacciner med begge typer yder bedre beskyttelse end vacciner baseret alene på serotype 2.

Under europæiske forhold forekommer serotype 1 og 2 som de mest almindelige fund ved undersøgelse for rødsyge. Andre typer findes sjældnere i svin. Det vil sige, at langt de fleste svinebesætninger vil være godt beskyttede med en rødsygevaccine, blot den indeholder serotype 2. Besætninger, der har andre serotyper end 1 og 2, vil være mindre beskyttede. Det er vigtigt, at alle avlsdyr er vaccinerede, så du ikke risikerer udbrud af rødsyge på grund af manglende beskyttelse.

Er du i tvivl om vaccinationsstrategien i din besætning så tag en snak med din dyrlæge.

 

Kilde: Tanja Opriessnig and Richand L. Wood, chap. 54 Erysipelas, Diseases of Swine, Tenth Edition. Edited by Jeffrey J. Zimmerman, Locke A. Karriker, Alejandro Ramirez, Kent J. Schawartz, Gregory W. Stevenson. 2012 John Weily & sons, Inc. Published 2012 by John Weily & Sons, Inc. p750-759.

Emneord MSD Animal Health

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.