Konsulent: Har du for mange vitaminer i foderet?
Kinesisk miljøpolitik og en fabriksbrand i Tyskland giver skyhøje priser på især vitamin A og vitamin E. Tjek sikkerhedsmargener for vitaminer i dit foder - og vurder den faglig relevans op imod meromkostningen.

Af Flemming B. Laursen, rådgiver, SvineRådgivningen

Tit hører vi at Kina qua sin størrelse og store befolkning styrer prissætningen på proteinmarkedet, herunder prisen på sojaskrå.

I november måned fik ikke blot danske landmænd, men også verdens øvrige producenter af animalske fødevarer at mærke at kinesisk miljøpolitik også virker direkte ind på bundlinjen i deres produktion.

I Kina har man store miljømæssige udfordringer. Flere gange har vi set billeder i dagspressen af storbyer, hvor smog har lagt som en tung dyne hen over bybilledet.

Høj luftforurening som følge af en tæt koncentreret miljøtung industri har fået alarmklokkerne til at ringe, og den kinesiske regering har lanceret en ny politik under synonymet Beautiful China.

Denne politik skal standse den tiltagende luftforurening her og nu og på sigt nedbringe den igen. Derfor er der måske ikke tale om en ekstraordinær situation, men mere – en ny normalitet.

Produktion af vitaminer er forholdsvis miljøbelastende. Vitaminproducenter i China er derfor med kort varsel blevet pålagt at nedbringe deres bidrag til den uønskede forurening. Dette har medført nedskæringer i produktionen nogle steder og lukkede fabrikker andre steder.

Sammenholdt med at Kina er verdens absolut førende producent af vitaminer har det medført et pres på forsyningen af vitaminer til foderproduktionen globalt.

I samme ombæring har en fabriksbrand på BASF´s vitaminfabrik fabrik i Luwigshafen i Tyskland bidraget med ekstra usikkerhed i markedet for vitaminer.

På kort tid er priserne steget skyhøjt og specielt priserne på vitamin A og vitamin E gør ondt på fremstillingsprisen på foder.

Hele verden mangler vitaminerSvin Torsdag 7. december 2017 · 00:00

Tjek dine sikkerhedsmargener

På den faglige bane bør man som bruger af svinefoder, hvad enten man bruger færdigfoder eller er hjemmeblander, forholde sig til hvad specielt indholdet af vitamin A og vitamin E er i det foder, man bruger til sine grise.

I en lang periode har vitaminer overordnet set været rigtig billige, og derfor har mange valgt at køre med en grad af sikkerhedsmargen, specielt på vitamin E.

Ved indgåelse af nye foderkontrakter eller mineralkontrakter bør man tjekke op på eventuel sikkerhedsmargen og graden af denne, og vurdere faglig relevans op imod meromkostningen.

Se tabel 1 for at sammenholde indholdet af vitaminer i eget foder sammenlignet med officiel normsæt.

I allerede indgående foder- og mineralkontrakter bør der fra sælgers side være dækning for, hvad der er solgt, og her er der således ingen grund til at foretage sig noget, da der, trods de kaotiske tilstande på vitamin markedet, ikke er meldt force majeure.

 

Figur 1. Den dominerende røde farve viser, at Kina er en vigtig spiller på markedet for vitaminproducenter sammenholdt med verdens øvrige vitaminproducenter

 

Tabel 1. Normsæt fra Seges Svineproduktion

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle