Konsulent: Sådan får du fingre i smågrisetillæg på 0,10 kr. pr. kg
Indberetningen, der udløser det ekstra tillæg, er dato for indsættelse, antal grise indsat og grisenes gennemsnitsvægt.

Af Kirsten Kyndesen, svine- ogmiljørådgiver, Bornholms Landbrug & Fødevarer

Danish Crown har indført et tillæg som gives til producenter, der får indberettet alle indsatte smågrise. Tillægget er på 0,10 kr. pr. kg og er dermed værd at bestræbe sig for at få.

Indberetningen, der udløser det ekstra tillæg, er dato for indsættelse, antal grise indsat og grisenes gennemsnitsvægt.

Hvis SPF transporterer grisene, så slipper man for denne indberetning. Vær dog opmærksom på at SPF ikke indberetter tallene, hvis grisene har en gennemsnitsvægt under 20 kg.

Udfordringen er at få indberettet alle hold, hvis grisenes indsættes i egen slagtesvinestald eller flyttes af andre end SPF.

Vurdering af vægtspredningen på grisene kræver lidt manuelt arbejde. Der er tale om et 95 procent  interval, og det vil sige, at indsættes f.eks. 600 grise ad gangen, skal der således ses bort fra de 15 mindste og 15 største. 

En vægtspredning på ±2 kg på grisene er ønskelig, men opnås næppe på alle hold.

Danish Crown indfører 10 øres tillæg for korrekt indberetning Svin Tirsdag 4. september 2018 · 10:27

Der er yderligere en række parametre, der skal registreres, men disse vil som udgangspunkt være rimelig faste. Det gælder daglige tilvækst, dødelighed, leveringsstrategi i form af antal leveringer og leveringsvægt. Disse tal tages fra E-kontrollen.

Der kan eventuelt foretages en korrektion, hvis der f.eks. er tale om et hold, der på grund af sygdomsudbrud har en ekstra høj dødelighed.

Som udgangspunkt bør det ikke være nødvendigt at foretage korrektioner i daglig tilvækst og leveringsvægt for de enkelte hold.

Falder den daglige tilvækst for et hold, vil det som oftest føre til at grisene bliver leveret ved en lidt lavere leveringsvægt, idet de fleste ikke har mulighed for at øge produktionstiden. Foretager man en korrektion af tilvæksten skal man derfor normalt også korrigere leveringsvægten.

Prognosen bygger på et fire ugers rullende gennemsnit og dette opsluger de almindelige udsving, som der vil være fra hold til hold.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle