Konsulent: Store gevinster ved type 2 korrektion i år
Igen i år er der meget ofte en gevinst for landmanden ved type 2 korrektion af gødningsplanen.

Af Helle Jensen Hansted, svinekonsulent, LMO Svin

Der er fuld gang i indberetning af gødningsplaner. Heldigvis er der mange landmænd, der benytter sig af at få lavet en type 2 korrektionsberegning.

Ud fra E-kontrol og blandinger kan man alt efter besætningens fodereffektivitet og indhold af N og P i foderet fx få mulighed for at tilføre mere gylle pr. ha eller indkøbe mere kunstgødning.

Der er flere faktorer i spil, når man laver en type 2 korrektionsberegning, hvilket også giver flere muligheder for den enkelte landmand.

Nogle af de vigtigste variable er:
* Fodereffektiviteten i de forskellige dyregrupper
* Protein indholdet i blandingerne
* Fytase dosering
* Indgangs og afgangsvægt

Kikker vi på beregningerne for sidste år, så blev der gennemsnitligt for søer og slagtesvin mulighed for at købe 10 procent mere N og for smågrisene 15 procent mere N.

Som det kan ses i tabel 1, ser vi igen i år meget ofte en gevinst for landmanden, men det er meget besætnings-afhængigt, hvor vi finder korrektionsmulighederne.

Nye fosforkrav rammer svineproducenter forskelligtSvin Onsdag 26. juli 2017 · 00:00

I besætning A var den største korrektion hos søerne, hvor den i besætning B var hos smågrisene.

I besætning A har de 191 hektar jord, N-kvoten kan hæves med 2.305 kg, hvilket giver 12 kg ekstra N pr. hektar. Nettogevinsten ligger på ca. 9 kr. pr. kg ekstra N, hvilket betyder, at der for besætning A er en nettogevinst på 21.000 kr. i ekstra N. Udover merudbytte i hkg, medfører en øget gødskning også øget proteinindhold i kornet. 

Tabel 1. Eksempler på type 2 korrektionsberegninger 2017

  

 

 

 

Faktaboks

Nogle af fordelene ved at få lavet en type 2 korrektion:

* Mere faglig korrekt gødskning af afgrøderne når man kender indholdet af N og P i gyllen

* Det kan give mulighed for at indkøbe mere kunstgødning

* Mulighed for at tilføre mere gylle pr. ha = mindre harmoni areal

* Mere N og P øger udbyttet og proteinholdet i afgrøderne

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle