Konsulent: Tre gode råd ved mistanke om toksiner i foderkornet

Vandindhold over 16 procent i kombination med lagringstemperaturer over 5 grader giver grobund for udvikling af gær- og skimmelsvampe i kornet.

Af Flemming B. Laursen, svinerådgiver, SvineRådgivningen

Foråret står for døren, og inden længe er tankerne rettet mod kommende dyrkningssæson.

Det giver travlhed, og risikoen er derfor, at man glemmer, at det er nu og de næste måneder, man for alvor skal have fokus på kornkvaliteten, specielt hvis man er hjemmeblander, og man selv er ansvarlig for kvaliteten.

Høsten 2017 var vanskelig. Den var langstrakt, blev afbrudt mange gange af regn, og i sidste ende blev meget korn ikke høstet vådt.

Det resulterede i at korn blev indlagret med vandprocenter over det ønskede. Samtidig kom tørringskapaciteten mange steder under pres, fordi meget korn skulle tørres hurtigt for at få vandprocenten ned.

Uheldig kombination give risiko for gær og skimmelsvampe

Resultatet er, at der mange steder stadig ligger korn med over 16 procent vand, som dermed i realiteten ikke er lagerfast. Samtidig har vi i den første lange del af vinterperioden haft forholdsvise lune temperaturer, så det desuden har været svært at holde kornet nedkølet.

Vandindhold over 16 procent i kombination med lagringstemperaturer over 5 grader giver grobund for udvikling af gær- og skimmelsvampe (mug), se figur 1.

Figur 1. Kornets vandindhold og risikoen for svampe


For høj vandindhold og lagringstemperaturer er grobund for at gær- og skimmelsvampe kan udvikle sig til ochratoxiner.

Disse toxiner i daglig tale kaldet lagersvampe er problematiske for produktiviteten hos svin. EU angiver en vejledende grænseværdi for indhold af ochratoxiner på 50 ppb pr. kg fuldfoder.

Fodring med foder, der har højere værdi end 50 ppb pr. kg fuldfoder over en længere periode - seks uger -  kan påvirke grisens evne til at danne antistoffer og nedsætter dermed immuniteten hos grisen.

Derforuden reduceres grisenes tilvækst samt deres væskeoptagelse kan stige til det dobbelte.

Anbefaling ved mistanke om toksiner

Med ovenstående problematikker i mente anbefales det derfor, at man sætter fokus på kornkvaliteten af det korn, man stadig har på lager.

Foretag en visuel vurdering af kornet. Lugt til kornet, om det stadig lugter godt. Ved mistanke om toxiner kan man forebygge problemer ved følgende tiltag.

  • Fortynd dig ud af problemet. Sørge for at det mistænkte parti korn kun iblandes med en lav iblanding af det samlede foder, og sørg for om muligt at det er slagtesvin der æder kornet.
  • Ved større partier få lavet en toxinanalyse, der kan fastslå omfanget af toxiner i kornet. Udfra resultatet planlægges hvorledes kornet kan anvendes.
  • Forebyggende tilsætning af toxinbinder til foderet. Der findes flere forskellige toxinprodukter på markedet. Efterspørg de nyeste generationer der er baseret på effekten af enzymtilsætning.

Er man kornkøber inden høst, så sørg for at stille krav til det korn man køber.

En god strategi er at finde et parti korn, som f.eks ligger på et gårdlager. Her har man som regel mulighed for at bese kvaliteten inden køb, samt foretage analyse af partiet, så man ved hvad kvalitet det er man får ind af døren.

Inden længe står en ny avl på markerne, og alle håber på en stor høst og en rigtig god kvalitet. Hvis det lykkes vil det være rigtig ærgeligt, hvis man ødelægger denne kvalitet ved at indlagre den i siloer, hvor der fra foregående dyrkningssæson ligger kornrester, støv og skidt i bunden.

Derfor er det i år en ekstra god idé at forberede modtagelsen af den nye høst ved at få planlagt en grundig rengøring af lagerfaciliterne, inden det nye korn skal på lager.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle