Kras bakterie breder sig hos store pattegrise og klimagrise

En del besætninger har de senere år oplevet tegn på Glässer-infektion. Tegnene er grise, der bliver akut syge med tegn på blodforgiftning, grise med tegn på ledbetændelse, ofte i flere led og grise med høj feber. Der kan også være symptomer på hjernebetændelse.

Af Jesper B. Sanden, svinefagdyrlæge, Porcus

I de senere år er der begyndt at optræde flere og flere tilfælde af Glässer-infektion ved store pattegrise og klimagrise.

Man er ikke helt sikker på årsagen, men dårligere råmælksforsyning på grund af flere levendefødte kan være en medvirkende årsag til, at flere pattegrise og klimagrise rammes af denne sygdom.

Nye stammer af  Glässer-bakterier isoleres også oftere i disse år og kan ligeledes være en forklaring på, at der forekommer flere tilfælde af sygdommen. 

Symptomer på glässer-infektion

En del besætninger har de senere år oplevet tegn på Glässer-infektion.

Tegnene er grise, der bliver akut syge med tegn på blodforgiftning, grise med tegn på ledbetændelse, ofte i flere led og grise med høj feber. Der kan også være symptomer på hjernebetændelse.

Glässer-infektionen kan ramme fra sidst i farestaldsperioden og i løbet af hele klimastaldsperioden. 

Obduktionsfund 

Ved obduktion ses ofte tegn på infektion både i bug- og brysthule med gullige belægninger, som klæber til organerne. Betændelsen minder lidt om røræg i en tynd udgave.

Denne belægning kan også ses i led, og behandles grisene ikke med virksomt antibiotika, kan der være mange tilfælde. 

Behandling 

Glässer-bakterien er heldigvis følsom for almindelig penicillin (Penovet, Ethacillin) og for mange andre almindeligt brugte antibiotika, herunder tiamuliner (Vetmulin, Denagard) og for tetracycliner.

Behandlingen skal dog sættes i værk, så snart det første tilfælde optræder for at holde infektionen på et lavt niveau i sektionen - ellers kan det være en sygdom med mange syge grise og dødsfald til følge.

Forebyggelse

Det allervigtigste i forhold til Glässer-infektion er derfor at få forebygget infektionen ved hjælp af vaccination. De senere år er der heldigvis kommet flere værktøjer i denne værktøjskasse.

Tidligere blev der hyppigst fundet Glässer serotype 5 i Danmark, og vaccinen Porcilis Glässer har en god dækning imod serotype 5 og også imod serotype 4. 

I de senere år er også fundet flere isolater af andre typer, herunder fx type 1, type 13 m.fl. Det har i flere år været muligt at lave autovacciner imod disse serotyper af Glässer-bakterien, og dette er sket til flere besætninger med god effekt.

I 2020 kom der en ny vaccine på markedet; Compac E-HP. Den nye vaccine dækker både serotype 1, 4, 5 og 13. 

Tjek ved mistanke med obduktion

Har du for mange problemer med blodforgiftninger, akutte dødsfald, klimagrise med haltheder på flere ben i din besætning, så få din dyrlæge til at obducere nogle grise.

Findes der tegn på Glässer-infektion: Send da materiale ind til laboratoriet, så der kan stilles en eksakt diagnose over hvilken Glässer-serotype det drejer sig om, og en korrekt handlingsplan kan sættes i værk med det rigtige valg af vaccine. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle