Landmand fik miljøgodkendelse: Nu kan jeg passe mine dyr

Søren Hansen er lettet over, at han gå videre med sin planlagte udvidelse.

"Det er rart, at det er overstået, så man kan komme videre. Man skal jo passe sine dyr og sin virksomhed. Man skal jo ikke gå og tænke på alt muligt andet."

Sådan siger Søren Hansen, svineproducent i Næstved Kommune, efter Næstved Kommunes byråd tirsdag aften godkendte hans miljøgodkendelse om at udvide fra 133 til 685 dyreenheder. Dermed kan sagen komme i nabohøring.

Søren Hansens sag har været meget omtalt i medierne, heriblandt af LandbrugsAvisen, fordi Teknisk Udvalg i kommunen for en måned siden - imod forvaltningens indstilling - nedstemte miljøgodkendelsen. Siden har Socialdemokraterne skiftet holdning.

Begrundelsen fra Helle Jessen (S), der ellers stemte nej til udvidelsen i Teknisk Udvalg, er, at ministeriet har belært hende om, at kommunalpolitikerne ikke må stemme nej, når landmanden lever op til lovkravene til miljø osv.

Borgmester Carsten Hansen (S) har over for lokalavisen Sjællandske givet udtryk for, at der skal være plads til landbruget på landet.

"Det synes jeg er fint af borgmesteren," siger Søren Hansen.

Naboer imod

Søren Hansen købte for knap to år siden Højbjergvej 10A ved Fuglebjerg med henblik på at udvide. Inden kontaktede han Gefion, som undersøgte sagen og tog kontakt til kommunen. Miljørådgiver og landmand følte sig derfor på sikker grund. Men en del naboer - der ikke er vant til større svinebrug - strittede imod. De var blandt andet bekymret for drikkevand, støj, trafik, flyer, ejendomsværdien og lugtgener.

Omvendt argumenterede Søren Hansen for, at svinebruget med den moderne teknologi, som eksempelvis gylleforsuring, undgår eksempelvis lugt. Samtidig har forvaltningen lagt op til at stille krav i fht. øget trafik og beplantning omkring bygningerne.

Saglig debat

Søren Hansen overværede selv debatten i byrådet tirsdag aften.

"Den debat, der var, den var for det meste saglig, så det var fint," understreger han dog.

Han havde forventet modstand fra Enhedslisten, men var dog overrasket over modstand fra Dansk Folkeparti.

Søren Hansen håber, at de nye stalde kan være klar til produktion i foråret 2017.

Helle Jessen (S) opfordrer nu over for Sjællandske naboerne til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Faktaboks

Byrådets referat af godkendelsen

For stemte: V (7), C (2), A (14), B (1), F (1) 25 i alt.

Imod stemte: O (3), Ø (1) 4 i alt.

DF om modstand

"Dansk Folkeparti kan ikke godkende beslutningen på grund af beliggenheden og ønsker sagen retur til Teknisk Udvalg."

Enhedslisten om modstand

"Enhedslistenkan ikke godkende beslutningen, da projektet selv med skærpede krav vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne og kommuneplanen. Endvidere er projektet forbundet med et kørselsomfang og en belastningsgrad, som er uforeneligt med områdets vejforhold og bosætning.

De fremsatte argumenter om hensynet til beskæftigelse falder uden for, hvad der må tages hensyn til. Byrådets beslutning er således under indflydelse af hensyn, som ikke er saglige efter miljølovgivningen. Byrådet gør sig skyldig i magtfordrejning ved at inddrage argumenter om, at projektet fremmer beskæftigelsen."

Emneord miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle