Landmand renser vandet til sine grise - oplever mere stabil drift
Johnny Torp, Harboøre, oplever mere stabil drift og lavere medicinforbrug med særligt vandrensningsanlæg. 15 producenter var for nyligt på besøg på bedriften for at få indblik i hans erfaringer med anlægget.

Hos Johnny Torp, der driver to sohold nordvest for Lemvig, er et af målene at producere en 30 kgs-gris til 300 kr.

Selv om han med egne ord mangler lidt endnu for at komme helt derned i produktionsomkostninger, holder han fast i, at hans svineproduktion skal være så simpel som muligt og samtidig være drevet af løsninger, der gør hans dagligdag nemmere.

»Vi satser på enkle og nye teknologier, som mindsker arbejds-, energi- og foderforbruget«, forklarede han forleden.

Foran ham sad omkring 15 svineproducenter med samlet 22.000 søer, som alle var inviteret af Unitron, der har fået forhandlingen af en desinfektionsenhed, der er udviklet af det danske firma Danish Water Clean (DCW).

Anlægget har tidligere vakt opsigt, da svineproducenten Jens Ole Bladt fra Als modtog en europæisk anerkendelse, fordi han gjorde brug af anlægget fra DCW.

Det var også hos Jens Ole Bladt, at Unitrons Jan Volmer første gang blev opmærksom på anlægget og siden fik forhandling af anlægget, der hos Jens Ole Bladt bl.a. gav store årlige besparelser som følge af mindre behov for desinfektionsmidler og syre til vådfoder.

Billig i drift

Selv om Johnny Torp ikke har vådfoder i denne besætning og ikke kan opnå besparelse med syre, har han alligevel valgt at investere i DCW-anlægget, der ifølge Johnny Torp har en driftsomkostning på cirka 1.000 kr. pr. måned og ikke kræver daglig pasning.

»Vi går en tid i møde, hvor zink ikke længere er lovligt, så vi skal finde løsninger, der hjælper grisene efter fravænning uden zink«, sagde han.

På grund af anlægget sparer han tid til rensning og desinfektion af trug og vandrør, fordi de holdes kontinuerligt rene af desinfektionsmidlet neuthox, som desinfektionsenheden producerer ved en elektrolyseproces med brug af vand, salt og strøm. Neuthox fjerner effektivt biofilm i trug, vandrør og helt ud til vandniblerne, så der ikke forekommer bakterier i vandforsyningen til dyrene.

Det kan også ses i form af et mindre brug af medicin hos Johnny Torp, der efter opstart af DCW-anlægget tidligere på året er gået fra 11,13 ADD hos sine klimagrise til nu 7,16 ADD målt over de seneste syv måneder.

»Vi har et faldende behov for flokmedicinering og kan nu nøjes med behandling på stiniveau«, forklarede Johnny Torp, der også meldte om søer, som kom fint igennem sommeren.

»Vi har fået mere stabile grise og oplevede en god mælkeydelse selv i de varme perioder. Vi så ikke varmestress, hvor søerne ikke vil æde, så vi opretholder samme fravænningsvægt og gode tilvækst i klimastalden«, sagde han.

Johnny Torp har efter sine første erfaringer med DCW-anlægget valgt at installere et tilsvarende anlæg på sit andet sohold.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle