Leje af svinestald er oplagt: Så meget må du betale
Høj notering og lave foderpriser, og udsigt til god indtjening de næste par år, gør det interessant at leje/udleje staldanlæg.

Af Bjarke Lassesen, svinekonsulent, LMO

I 2018 blev mange slidte so-, smågrise og slagtesvinestalde lukket ned. Skulle de fortsat bruges, skulle der investeres en del i renovering og foretages udvidet vedligehold.

I 2018 var der ikke interesse for at holde disse stalde i ”live”.

Høj notering og lave foderpriser, og udsigt til god indtjening de næste par år, har imidlertid ændret på dette, og vi oplever i tiden stor interesse for leje/udlejning af staldanlæg.

Tommelfingerregel for pris

På trods af en svingende standard oplever vi hos LMO ofte en realistisk indstilling til opstart hos både udlejer og den kommende lejer.

Er der f.eks. en nyere fare- eller smågrisestald, men slidte løbe- drægtighedsforhold, kan en lavere leje i dag godt accepteres, hvis hele produktionstilladelsen udnyttes.

Selve opstarten af et ældre staldanlæg er ofte dyrere end forventet. Tit oplever vi, at staldanlæggene indledningsvis skal have en ekstra overhaling. Særligt hvis staldene har stået tomme i en periode ved vi, at der skal ofres ekstra på igangsætning.

Prisniveauet for leje er vanskeligt at generalisere på. En tommelfingerregel er dog, at lejen for smågrise og slagtesvin helst ikke må være overstige en tredjedel af det gennemsnitlige DB1 over 10 år, hvilket svarer til ca 10-15 kr. pr. smågris og 35-40 kr. pr. slagtesvin.

En oplevelse er, at jo lavere staldlejen bliver, jo oftere gøres den afhængig af noteringen eller det aktuelle DB1.

Se videoen: Ny slagtesvinestald får plads til 26.000 svin årligt Svin Torsdag 26. september 2019 · 14:47

For soanlæg inkl. smågrise varierer lejen endnu mere og faktiske priser på 400-1.000 kr. pr. so viser, at spændet er meget stort og afhænger af både anlæggets stand og størrelse.

Usikkerhed for ophørte anlæg

Når der dukker staldanlæg frem til udlejning, som egentlig var dømt ”ophørte”, er usikkerheden på økonomien stor. Dvs. at trods en lavere leje bliver økonomien usikker og vanskelig at regne på.

Her har vi i LMO Svin gode erfaringer med et tæt samarbejde med vores juridiske samarbejdspartnere i Prolex.

En god praktisk lejeaftale, som også juridisk er helt skarp, giver den bedste forventningsafstemning at starte et fremtidigt samarbejde på. Her bliver der taget højde for både den forventede produktionsøkonomi og de praktiske udfordringer, som man typisk løber ind i.

Med god produktionsøkonomi oplever vi, at lejerne er gode til at sikre en finansiering via slagteri, foderstof smågriseomsætter eller udlejer. Der er tit flere, der har interesse i at produktionen kommer i gang, og alle muligheder bør være åbne.

Ny strategi: Gå sammen om produktion af smågrise

Et nyt og særligt område, der bør forfølges – rent strategisk, er muligheden for, at én eller flere slagtesvineproducenter går sammen, lejer et so-/smågriseanlæg, ansætter personale og producerer egne smågrise.

I dag er det realistisk at få tilbudt soanlæg med 600-1000 søer (ofte på flere CHR-nr), som med den rigtige sundhedsstatus og personale kan levere smågrise af en høj kvalitet. Et set-up, som vi i LMO godt kan se os organisere sammen med et råd bestående af de slagtesvineproducenter, der vælger denne nye professionelle tilgang til opnåelse af topresultater.

Det vigtigste for slagtesvineproducenterne er forsyningssikkerhed, høj og kendt kvalitet og ikke mindst til den reelle (og laveste) fremstillingspris.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle