Sponsoreret af MSD Animal Health
Leptospirose kan øge antallet af aborter
En kronisk infektion med serovar Bratislava kan koste 7 % af dækningsbidraget per årsso.

Det er meget svært at beregne, hvad en infektion med Leptospirose hos søer koster. For en bestemt besætning er det nærmest umuligt. Men en undersøgelse foretaget af Danske Slagterier i 1995 giver et bud på ændringer i produktionsniveau i kuldresultater og reproduktion. Udenlandske undersøgelser af nyere dato viser lignende resultater, og vi kan derfor stadig bruge den danske undersøgelse.

Undersøgelsen har vurderet en række forskellige produktionsresultater, men vi holder os til tre, som er bestemt med god sikkerhed. Det er: omløberprocent, faringsprocent og antal dødfødte per faring.

Undersøgelsen sammenligner besætninger med kronisk infektion med serovar Bratislava og besætninger helt uden leptospirose. Ingen af besætningerne har anset leptospirose som et problem, men alligevel havde besætninger med leptospirose ringere produktionsresultater.

Besætninger inficeret med leptospirose havde en forhøjet omløberprocent på 4 procentpoint, en forringet faringsprocent på 4,3 procentpoint, og antallet af dødfødte per kuld var forhøjet med 0,16 gris i snit. Omløberprocenten på 4 point kan omregnes til minimum 0,84 spildfoderdage per kuld, og sådan kan den økonomiske konsekvens vurderes for alle tre resultater.

Værdien af resultaterne er beregnet ud fra Seges’ notat om økonomiske konsekvensberegninger. Ifølge den, koster en forhøjet omløberprocent på 4 procentpoint 32 kr., en forringet faringsprocent med 4,3 procentpoint koster 95 kr. og 0,16 dødfødte per kuld koster 61 kr. Alt i alt 188 kr. per årsso. Ved et dækningsbidrag på 2.659 kr. per årsso bliver det til en forringelse på ca. 7 %. Og det er vel at mærke i besætninger med skjult leptospirose.

Aborter koster også

Ved en akut infektion med serovar Bratislava og andre leptospirer vil der også forekomme aborter i større eller mindre målestok. Der findes dog ikke et specifikt gennemsnit, vi kan regne med. Faglitteraturen angiver alt fra 1 % til 50 % i akutte tilfælde. Tallets størrelse afhænger af typen af leptospirer, besætningens hygiejne niveau, generel immunitet og meget andet.

Fra udlandet er der eksempelvis meldt om 6 % aborter i et udbrud med serovar Pomona og om 3 % aborter i udbrud med serovar Tarassovi. I Danmark anses 2 % aborter som et acceptabelt niveau, og ved højere procenter skal besætningen være opmærksom på en mulig infektion med leptospirer. En ny infektion kan vise sig som en markant forhøjelse i aborter, der så med tiden vil aftage noget.

En forhøjet abortprocent kan have en stor konsekvens på bundlinjen


I et sohold med et gennemsnitligt antal levendefødte grise vil en forhøjet abortprocent på 1 procentpoint svare til 0,2 grise per kuld. Ved hjælp af Seges’ notat kan det omregnes til en værdi af 76 kr. per årsso. I tilfælde af infektion med Bratislava kan det lægges til tabet ved den kroniske infektion.  I tilfælde med andre typer leptospirer skal tallet måske ganges med et sted i mellem tre til seks gange.

Beregningerne tager udgangspunkt i specifikke tal og tabet vil naturligvis svinge fra besætning til besætning. I alle tilfælde peger undersøgelserne dog på at en infektion med bratislava koster på bundlinien.

Emneord MSD Animal Health, sponsoreret, Leptospirose, aborter, faringsprocent, omløberprocent, dødfødte, dækningsbidrag.

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.