Linespil og foderforsøg med mindre protein er vigtige brikker i klimafremtid

Gødningshåndtering fylder en del i grisenes klimabelastning. Den kan der gøres noget ved nu, og her spiller linespil en fremtidig rolle.

"Gødningsopbevaring og -håndtering er noget, vi kan gøre noget ved nu og her".

Svineproduktionens rolle i forhold til klimaet spillede en ikke ubetydelig rolle i den faglige beretning fra Christian Fink Hansen, sektordirektør for Seges Gris.

Med den seneste politiske aftale for landbruget er hyppig udslusning af gylle i svinestalde blevet et krav, og her har erhvervet et vigtigt værktøj, der kan gøre en forskel for klimaet.

Et nyligt gennemført forsøg i slagtesvinestalde viser en betydelig forskel på ugentligt udslusning og udslusning hver 14. dag.

"Tabet af metan fra gyllekummerne reduceres cirka 20 procent ved udslusning hver 14. dag. Gør man det en gang om ugen, er dette tal cirka 40 procent", forklarede Christian Fink Hansen og pegede på linespil som en løsning i fremtidens stalde, hvor gyllen udtrækkes dagligt:

"Her viser foreløbige resultater, at metanemission fra stalden reduceres med op mod 90 procent, samtidig med at lugt og ammoniak også reduceres".

Han fremhævede også et stort fodringsforsøg, der har en vigtig klimaprofil, idet målet har været at sænke udledningen af ammoniak ved at reducere proteinet i foderet.

"Ved at tilføre og justere sammensætningen af de frie aminosyrer er det muligt at optimere foderet på en måde, der både sikrer bedre vækst, samtidig med at udskillelsen af urinkvælstof reduceres", sagde han og nævnte, at L&F Gris for et år siden indgik en frivillig aftale med Miljøministeren om en otte procent ammoniakreduktion i slagtesvineholdet.

"Selv om det kan lyde som en stor reduktion, har vi faktisk allerede fundet et godt håndtag at tage fat i", sagde han med henvisning til det gennemførte fodringsforsøg.

Emneord Grisekongres 2021

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle