Mål ikke dig selv på antal søer, men på solgte smågrise
Mange soholdere tror, at jo flere søer de kan proppe i stalden, jo flere penge tjener de. Det svarer til at ansætte en ekstra, fordi der er plads til en til i personalerummet. Regn på det og glæd dig, hvis du kan producere lige så mange grise med færre søer.

Af Niels Hegelund, Svinekonsulent, Velas

Hold op med at proppe ekstra søer ind, så snart der er plads. Regn på dækningsbidraget, undgå flaskehalse og glæd dig hvis du kan spare på soforbruget, ligesom du glæder dig over at spare på foderforbruget.

Ved at tænke på produktionsomfang som ”antal solgte smågrise”, fjerner vi fokus fra antal søer. Dermed bliver svineproducenterne bedre i stand til at tilpasse soantallet og dermed undgå et for stort pres i smågrisestaldene og dermed få den bedste totaløkonomi på bedriften.

Søerne er en resurse  ligesom foder, arbejdskraft og energi

  • Det gælder om at bruge mindst muligt foder for at producere en smågris på 30 kg.
  • Det gælder om at bruge færrest mulige arbejdstimer pr smågris.
  • På samme måde gælder det om at bruge færrest mulige søer til produktionen af smågrise.

 

Foderforbrug skal helst under 1,75 Fes smågrise/kg tilvækst.

So-forbruget skal helst ligge under 30 søer/1000 grise. De allerbedste kan klare sig med 25 søer/1000 grise.

Når vi snakker produktionsomfang, så måler vi det p.t. oftest i antal søer. Men antal søer er uinteressant. Nøjagtigt ligeså uinteressant som hvor mange tons foder vi bruger pr år. Eller hvor mange kw-timer vi bruger.

Den vare, vi laver, er jo smågrise. Vi skal derfor have fokus på produktionsomfang målt i antal smågrise solgt.

Hvor stor er din svineproduktion? ”Jeg laver 50.000 smågrise/år.”

Hvorfor skal vi fjerne fokus fra antal søer?

P.t. er det antal søer, der fortæller noget om, hvor stor du er. Derfor er der ikke prestige i at gå ned i antal søer. Mange soholdere tror, at jo flere søer de kan proppe i stalden, jo flere penge tjener de. Så hvis der kan skaffes plads til en ekstra so, så er man glad. ”Vi kan ikke tåle at se tomme stipladser.”

Men det svarer jo til, at hvis vi opdager at der er overskydende plads i personalerummet, så skynder vi os at ansætte en ekstra person.

Nej det gør vi jo ikke uden videre. Vi regner på om det mon kan betale sig. Om den ekstra ansatte kan øge dækningsbidraget med mere end lønomkostningen.

HOLD nu op med at proppe søer ind, så der bliver flaskehalse både i farestalden, smågrisestalden, drægtighedsstalden, løbestalden og sygestierne, som du så skal til at lave lappeløsninger på. Dækningsbidraget på marginalsoen er ikke ret stort eller måske endda negativt, hvis de ekstra producerede grise blot skubber endnu mere til flaskehalsene i staldsystemet.

Glæd dig i stedet over at du kan spare på so-forbruget, ligesom du glæder dig, når du kan spare på foderforbruget.

Og hvis du vil udvide produktionen, så tag udgangspunkt i smågrisene – hvordan kan udvidelsen lade sig gøre? Er der plads i nuværende rammer? Kan det betale sig at lave flere stipladser?

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle