Mælkeanlæg kræver høj hygiejne
Mælkeanlæg kan være interessant i besætninger med under 12 procent dødelighed i farestalden.

På LandboNords årsmøde fortalte Lars Winther om fordele og ulemper ved mælkeanlæg i farestalden.

»Når man har 16-17 levendefødte pr. kuld, stiller det store krav til brug af ammesøer og til en god udjævning mellem kuldene. Her kan mælkeanlæg hjælpe,« sagde han.

Blandt fordelene ved mælkeanlæg nævnte Lars Winther færre ammesøer og færre flytninger af pattegrise. Derimod viste en erfaringsindsamling ikke entydigt, om fravænningsvægten steg, og om dødeligheden faldt i besætninger med mælkeanlæg.

Blandt udfordringerne er, at man skal holde en høj hygiejne. Mange besætninger brugte mellem 4 og 12 timer om ugen alene på rengøring af anlægget. Hertil kom omkostningen til mælkepulver.

»Regn med 10 kr. pr. gris til mælkepulver, 1 kr. til arbejdskraft og 1 kr. til forrentning af anlægget,« sagde Lars Winther.

I besætninger med mælkeanlæg varierede den samlede udgift således mellem 8 og 16 kr. pr. gris.

Forudsætninger

Ifølge Lars Winther skulle farestierne være mindst 160 cm bredde, for at der er tilstrækkelig plads til både koppen og pattegrisene.

Koppen bør placeres i samme side som smågrisehulen og så langt fra soen, at den ikke kan ramme koppen med sit bagben.

To bud på fodring af pattegriseSvin Fredag 2. december 2016 · 06:11

Management i farestalden skulle være så god, at dødeligheden som udgangspunkt højst var 12 procent. Desuden skulle der være et velegnet rum i besætningen til installation af mælkeanlægget.

Han anbefalede, at rørføringen til anlægget lå under spalterne. Han rådede til, at man lagde mindst 14 og helst 16 grise til hver so, når der var mælkeanlæg.

»Nogle besætninger har faktisk held med at lægge 17 grise til pr. so,« sagde han.

Mælkeanlægget må ikke startes, før alle grise har fået råmælk, det vil sige 12-16 timer efter sidste faring.

Kvaliteten af mælkepulver varierer, ligesom prisen varierer fra 8 til 14 kr. pr. foderenhed for mælkepulver til de mindste pattegrise og fra 6 til 10 kr. til større pattegrise.

»Undlad at binde jer til indkøb af mælkepulver fra én leverandør,« rådede Lars Winther.

Selvom resultatene ikke udelukkende var positive i alle besætninger, mente Lars Winther, at det økonomiske resultat ville være positivt i en del besætninger.

»Jeg forventer også, at grise fra stalde med mælkeanlæg klarer sig bedre efter fravænning ift. andre grise,« lød det.

Faktaboks

Mælkeanlæg 

  • Anlæg fra 3S, Brøring og SCA indgik i erfaringsindsamlingen
  • Samlet omkostning: 8-16 kr. pr. gris (mælk, arbejde, afskrivning)
  • Læg 14-16 grise til soen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle