Sponsoreret af MSD Animal Health

Når sygdommen rammer, stiger foderforbruget

I en tid hvor foderprisen stiger, bliver det endnu mere vigtigt at holde foderforbruget under kontrol. Selvom man umiddelbart kan synes at vacciner er en stor udgift, vil de fleste dog hurtigt tjene sig hjem, hvis bare foderforbruget forbedres ganske lidt.

Helt tilbage i 2003 foretog Erik Jørgensen, seniorforsker i husdyrvidenskab ved Århus Universitet, nogle matematiske simuleringer, baseret på 500 e-rapporters data fra slagtesvinebesætninger. Formålet var at afdække sammenhængen mellem daglig tilvækst og foderforbrug. Rapporten konkluderede, at hvis en gris eksempelvis vokser med 600 gram om dagen, så bruger den ca. 50% af det tildelte foder til vedligehold. Vokser den med 900 gram om dagen, bruger den ca. 36% af foderet til vedligehold. Med andre ord: Ved 600 gram daglig tilvækst omsættes halvdelen af foderet til vækst gennem slagtesvineperioden. Ved 900 gram er det næsten 2/3 – altså 50 % mere -, der bliver til gris.

Gennem de sidste årtier er der udført utallige forsøg, både i DK og udlandet, som viser, at sygdom stort set altid vil påvirke grisenes tilvækst i en eller anden grad – og dermed altså med stor sandsynlighed også foderforbruget."

Foderforbruget er ofte vanskeligt at måle sikkert, og derfor er vi henvist til at benytte grisenes daglige tilvækst som styringsredskab. En ældre undersøgelse (såkaldt metaanalyse udført af Barbera Straw, 1989) viste, at når tilvæksten faldt med en vis %-del, i forbindelse af mycoplasma lungesyge, steg foderforbruget med den samme %-del. Og den tommelfingerregel er nok det bedste, vi har, til at vurdere tilvækstens indflydelse på foderforbruget. Gennem de sidste årtier er der udført utallige forsøg, både i DK og udlandet, som viser, at sygdom stort set altid vil påvirke grisenes tilvækst i en eller anden grad – og dermed altså med stor sandsynlighed også foderforbruget. Tabellen nedenfor viser eksempler på, hvilke konsekvenser en nedsat tilvækst har, når ovennævnte tommelfingerregel om øgningen af foderforbruget bruges.

Trods det historisk dårlige bytteforhold mellem prisen på grisen og prisen på foder, er der al mulig grund til at holde fast i forebyggelse af sygdom, så foderomkostningen bliver så lille som muligt. Det er værd at huske, at værdien af en foderbesparelse er helt uafhængig af noteringen.

Eksempler på sammenhængen mellem tilvækst og foderforbrug og dertil hørende omkostninger.  

Sponsoreret MSD Animal Health

Tabellen illustrerer det tab, som realiseres, hvis sygdom påvirker grisenes tilvækst negativt. Dette ses eksempelvis i forbindelse med en høj effektivitet på 1100 gram daglig tilvækst fra 30 – 110kg.*Baseret på SEGES ”Økonomiske konsekvenser - marts 2021” med foderpris 1,72 kr/FE slagtesvinefoder

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, MSD, svin, foderforbrug, tilvækst

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.