To naboer bygger smågrisestald sammen

Der ligger mange fordele i at to garvede svineproducenter og naboer indgår i et tættere samarbejde. For Thomas Kristoffersen og Ejner Hundahl Hansen gælder det også om at få et kommende generationsskifte til at forløbe lettere.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet SVIN, marts 2020

I Thy har to naboer, Thomas Kristoffersen, 43, og Ejner Hundahl Hansen, 59, der begge har store svineproduktioner, indgået et tæt samarbejde og har bygget en smågrisestald i fællesskab.

 I mange år har de haft hver sin svineproduktion et par km fra hinanden nord for Thisted. Thomas Kristoffersen har 1.100 søer med smågrise, Ejner Hundahl Hansen har 1.650 søer med salg af fravænningsgrise.

 I 2017 køber Thomas Kristoffersen en ejendom, der ligger midt mellem de to sohold. Herefter opstår en idé om at bygge en smågrisestald, der kan rumme alle 60.000 smågrise fra Ejner Hundahl Hansens sohold, så de fremover kan sælges som 30 kgs smågrise fremfor som hidtil direkte fra farestalden.

For at gøre en lang historie kort indsender de en miljøansøgning i 2018, og i juni 2019 står de med en miljøgodkendelse i hånden.

I september 2019 begynder Svend Aage Christiansen A/S byggeriet af smågrisestalden, hvor der åbent hus i foråret 2020.

 

Svineproduktion organiseret i SELSKABSFORM

Både Thomas Kristoffersen og Ejner Hundahl Hansen havde forud for det nye samarbejde organiseret deres svineproduktion i selskabsform.

 Selskabsformen letter det nye samarbejde, hvor de i fællesskab etablerer Holmgaard Agro. Holmgaard Agro ejes ligeligt af Thomas Kristoffersen og Ejner Hundahl Hansen.

Selskabet ejer desuden Ejner Hundahl Hansens svineproduktion. For sidstnævnte er der nemlig tale om, at han stille og roligt vil begynde at trappe lidt ned.

De to parter har aftalt, at de ikke ændrer på ejerforholdet i Holmgaard Agro i de næste fem år, men selskabsformen bevirker, at de fremover vil være stillet mere frit omkring indbyrdes handel med selskabet, og i hvert fald lettere end hvis de hver især havde fortsat med at have personligt ejede landbrug.

Ejner Hundahl Hansen peger på, at etableringen af Holmgård Agro for ham er et led i generationsskiftet, hvor han langsomt kan trappe ned og overlade mere og mere ansvar til Thomas Kristoffersen.

Samtidig betyder det glidende generationsskifte, at de begge - og det er ikke mindre vigtigt - holder fuld damp på deres respektive sohold og naturligvis den nye smågrisestald.

 »Vi står tilsammen med tre gode produktionsanlæg, der er nemme at passe, og så er det jo godt med sparring i dagligda- gen«, lyder det fra Ejner Hundahl Hansen.

 Han og Thomas Kristoffersen ser begge den nye smågrisestald som en god forretning.

 »Da vi lagde budget, brugte vi smågrisepriserne for de sidste fem år, men aktuelt ligger priserne jo meget højere«, siger de to svineproducenter.

 Ejner Hundahl Hansen tilføjer, at han ikke har haft problemer med at sælge sine grise direkte fra farestalden, men, at der trods alt er flere købere til 30 kgs smågrise.

NYE OPGAVER

Med den nye smågrisestald skal de to svineproducenter i endnu højere grad træde et skridt tilbage fra det daglige arbejde i stalden.

De forventer for eksempel, at den nye smågrisestald kan passes af to mand, der både får ansvaret for produktionen til daglig, og skal afløse hinanden i weekender og ved ferier.

Ud over bemandingen i den nye smågrisestald har Thomas Kristoffersen og Ejner Hundahl Hansen hver seks til syv mand ansat til at passe deres sohold.

»Vi må jo erkende, at vores arbejdsindsats i stalden ikke længere er så afgørende. Vores opgave er at skabe nogle gode rammer, hvor folk kan lide at arbejde«, forklarer Ejner Hundahl Hansen om sin opgave.

Med byggeriet af den nye smågrisestald har de i hvert fald bygget en stald, der er blevet, som de kunne ønske sig.

De lægger begge vægt på, at arbejdet i stalden er stillet rationelt an, og det er der alle muligheder for i den nye stald. Der er otte sektioner med omkring 1.100 stipladser i hver. Hertil to halve sektioner. Der er tre-faset tørfodring med glidende overgang, gyllekøling, ribbe-rør til rumvarme foruden gulvvarme fra gyllekølingen.

 »Stalden er blevet, som vi vil havde det«, siger Ejner Hundahl Hansen.

Faktaboks

Fordel med selskaber

  • Seges så gerne, at flere landmænd etablerer selskaber fremfor at fortsætte med bedriften som personlig ejet.
  • »Selskabsformen er en fordel ved salg, overdragelse og generationsskif te sammenlignet med et personligt ejet landbrug,« sagde afdelingsleder Rene Moody Nielsen, Seges, til LandbrugsAvisen i februar 2020.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle