Ny rapport: Dansk landbrug har et lavt antibiotikaforbrug trods stor produktion
Danmark har det absolut laveste antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen, når vi sammenligner os med de øvrige europæiske lande, der har en stor griseproduktion. Det viser en ny rapport fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Rapporten, der sammenligner 30 europæiske landes forbrug i perioden 2010-2016, viser, at danske landmænd har reduceret antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Antibiotikaforbruget er reduceret med hele 14 procent i perioden, når vi ser på milligram anvendt per kilo produceret dyr.

”Sammenligner vi de ti lande i Europa, der har den største griseproduktion, så er Danmark helt i front", siger Erik Larsen, formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og fortsætter:

”De danske landmænd har over en lang årrække været dygtige til at sænke forbruget af antibi-otika til deres grise. Samtidig har vi et meget lavt forbrug af kritisk vigtige antibiotikatyper. Det skyldes ikke mindst et øget fokus og en målrettet indsats fra de danske griseproducenter og dyrlægerne".


Figur 1: Salg af antibiotika (mg aktivt stof) til alle produktionsdyr i de 10 europæiske lande med størst griseproduktion* i perioden 2010 til 2016, beregnet som mg antibiotika per kg produceret dyr (population correction unit) er vist opdelt per land. Kilde: ESVAC-rapporten 2016, udgivet 16. oktober 2018.
*Få lande offentliggør deres antibiotikaforbrug specifikt til grise, hvorfor disse tal udgør det mest sammenlignelige grundlag til rådighed.

Stor forskel på Nord- og Sydeuropa

Generelt har landene i Nordeuropa et lavere antibiotikaforbrug til husdyr end kollegaerne sydpå. Sådan lyder de fra Nicolai Rosager Weber, specialkonsulent og dyrlæge hos SEGES Svi-neproduktion:

Minkavlernes forbrug af antibiotika steg sidste år Mandag 8. oktober 2018 · 06:42

”Det har meget at sige, hvilke driftsgrene, der fylder. Et land som Norge, der har en stor lakse-produktion, bruger helt naturligt meget lidt antibiotika. Men når vi ser på de lande, der har en stor griseproduktion, så tegner der sig også et tydeligt mønster; Jo nærmere nord desto lavere et forbrug per produceret kilo dyr”, siger Nicolai Rosager Weber.

Han fortæller, at det i høj grad skyldes en tidlig og effektiv indsats blandt landenes fødevare-producenter i eksempelvis Danmark og Holland kombineret med en mere restriktiv antibioti-kapolitik i Norden.

Udviklingen fortsætter

VetStat, det officielle register over medicinforbruget til danske dyr, viser, at antibiotikaforbru-get til grise fortsat falder i Danmark.

”Forbruget målt i antal brugte doser til produktionen af en gris fra fødsel til slagtning er faldet med yderligere 6 procent i første halvår af 2018 sammenlignet med første halvår af 2017", siger Nicolai Rosager Weber.

”Der er god grund til at være stolt, men vi er ikke i mål. Griseproducenterne fortsætter arbejdet i staldene, ligesom vi også forsker i, hvordan vi kan reducere antibiotikaforbruget og samtidig udfase medicinsk zink", afslutter Erik Larsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle