Nye anbefalinger om levende svækkede PRRSV-vacciner til svin
Den Europæiske Veterinære Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr anbefaler, at dyrlæger og landmænd ikke giver forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner samtidig. Hensigten er at mindske risikoen for, at de rekombinerer til nye virus.

I forbindelse med den nye PRRS-variant opstået i Horsens tidligere på året har Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr, udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende svækkede vacciner mod PRRS til svin.

Den nye PRRS-variant er opstået, fordi to vacciner, som indeholder levende svækket PRRS-virus, har udvekslet arvemateriale, og derved er et nyt rekombinant PRRS-virus fremkommet.

Hatting KS sætter alle sejl til mod prrsSvin Onsdag 4. december 2019 · 10:30

Det er heldigvis en yderst sjældent forekommende begivenhed, at en sådan rekombination er sket. Men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå nye rekombinante PRRSV-varianter, hvis man bruger vacciner med levende svækket PRRS-virus samtidig.

CVMP har som følge af hændelsen i Horsens udsendt følgende anbefalinger vedrørende brugen af levende svækkede PRRSV-vacciner:

  • For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.
  • Overvågningen af formodede bivirkninger, der ses som kliniske tegn på PRRS, bør øges – også i vaccinerede besætninger. Enhver formodet bivirkning skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen eller indehaveren af markedsføringstilladelsen. Kliniske tegn på PRRS er blandt andet reduceret fertilitet, øget forekomst af aborter, nedsat appetit, øget dødelighed blandt smågrise og tegn på luftvejsinfektion.
  • Data, der peger på en mulig rekombination mellem vaccinestammer, som f.eks. sekventeringdata, betragtes som relevante bivirkningsdata og skal derfor indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle