Nye baderegler: Slut med at lugte af gris efter arbejde
Udvalgt til weekend: 1. juli 2020 skal alle slutte arbejdsdagen i stalden af med et bad. Det fremgår af Fødevarestyrelsens nye vejledning om krav til besætninger med Sundhedsrådgivnings-aftale.

For at undgå spredning af mrsa fra stalde til det omgivende miljø skal alle medarbejdere afslutte arbejdsdagen med et bad.

Det skal så vidt muligt foregå i besætningsområdet eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Kravet om bad gælder dog kun besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler.

Vejledningen præciserer efter pres fra Landbrug og Føde-varer, at det er tilstrækkeligt med et bad pr. virksomhed (CVR.nr), hvis alle staldmedarbejdere afslutter arbejdet på samme ejendom.

"Landbrug & Fødevarer har kæmpet for, at enkeltmandsvirksomheder kunne tage bad i privatbolig, og at frilandsbesætninger skulle undtages for kravet om bad, men det har desværre ikke været muligt at komme igennem med", lyder det fra sektordirektør Christian Fink Hansen, Seges Svineproduktion.

Vanskeligheder

Han er på det rene med, at det for en del besætninger vil være vanskeligt at etablere bad i forbindelse med stalden eller forrummet.

"Som udgangspunkt støtter vi ekspertgruppens anbefaling om bad for staldmedarbejdere. Det er også i vores interesse at forebygge spredning af husdyr-mrsa til det omgivende samfund, men det giver udfordringer en del steder", siger sektordirektøren.

Nye krav til forrummet for svinebesætningerSvin 4. februar · 11:57

Seges Svineproduktion har lagt tegninger og forslag til hvordan forrum kan indretts med bad.

"Vi arbejder også på at lave en løsning med en mobil badevogn, som kan fungere som forrum i forlængelse af besætningsområdet", fortæller Christian Fink Hansen.

P3 masker til gæster

Fra 1. januar 2020 har det desuden været et krav, at gæster, der kommer hyppigt i besætningen, for eksempel dyrlæger, konsulenter og håndværkere, skal have tilbudt såkaldte P3-masker for at nedsætte risikoen for at tage mrsa fra stalden med ud i det omgivende samfund.

Kravet om at tilbyde P3-masker gælder dog ikke almindelige besøgende i stalden som for eksempel skoleklasser.

Det har længe været et krav, at staldgæster skal have enten overtræksdrag eller staldtøj på, når de besøger besætningen.

Det forhindrer både sygdom- me i at komme ind i stalden, og det forhindrer at støv og bakterier kommer fra stalden og ud i samfundet.

Faktaboks

Ny vejledning 1. juli

  • Krav om bad efter arbejde.
  • Gælder for besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. 
  • Slutter alle medarbejdere på samme adresse, kan man nøjes med badefaciliteter hér. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle