Nye krav til forrummet for svinebesætninger
Formålet er at hindre at slæbe smitstoffer fra stalde og dyr med til familie og kæledyr.

Af Kristian Nielsen, svinekonsulent, Velas

Senest den 1. juli 2020 skal der være etableret bad i forrummet på alle svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Afslutter alle staldarbejdere arbejdet på samme ejendom, er det dog tilstrækkeligt med et bad pr. virksomhed.

Formålet er at hindre at slæbe smitstoffer fra stalde og dyr med til familie og kæledyr. Det er således ikke muligt at henvise til badefaciliteter i privat bolig eller en medarbejderbolig.

Kun personadgang via forrum

Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum. Forrummet skal være udstyret med faciliteter til bad, håndvask, hånddesinfektion, tøjskift og skift af eller vask og desinfektion af fodtøj.

Vi skal derfor tænke dobbelt i brugen af vores forrum. Tidligere fokuserede vi på at hindre smitstoffer udefra i at komme ind til grisene, - nu skal vi også tænke på, at forrummet med bad skal hindre, at vi tager smitstoffer med ud fra stalden.

Der skal udover badefaciliteter også udarbejdes en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, der beskriver, hvordan man hindrer overførsel af smitstoffer fra staldene til personer udenfor staldene.

Der skal være procedurer for brugen af bad, inden man forlader stalden samt brug af sæbe og hånddesinfektion. Det er vigtigt at skifte tøj, men også at sikre, at tøj som anvendes udenfor besætningen ikke forurenes ved kontakt med tøj, der har været anvendt i besætningen.

Tøj og udstyr, som har været anvendt i besætningen, skal håndteres, således at støv fra tøjet ikke spredes til omgivelserne, og udstyret kan desinficeres, inden det tages udenfor staldområdet. Den sikre løsning er her, at vaskemaskine og tørrefaciliteter findes i besætningsområdet.

To adskilte omklædningsrum

Arbejdstilsynets vejledning A.1.13 beskriver indretningen af baderum og omklædningsrum.

Soholder: Bedre flow og færre flytninger har øget tilvækstenSvin 4. februar · 08:37

Der skal være to adskilte omklædningsrum, - et til arbejdstøj og et til udendørstøj, og disse rum skal være placeret, så færdsel imellem dem kun kan ske igennem badet. Der er også krav til arealer i omklædningsrum og plads i baderum og gange.

Omklædning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. Kvinder og mænd skal derfor enten have adskilte omklædningsrum, eller have mulighed for at benytte samme aflåselige omklædningsrum hver for sig.

Der skal være både varmt og koldt vand i både håndvask og bad, og under brugen skal rummene være opvarmet til en passende temperatur.

Sanitært spildevand, altså vand fra bad, må ikke tilføres opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Der skal således være et separat afløbssystem fra badet og naturligvis også fra toilettet til en opsamlingsbeholder eller nedsivningsanlæg. Separat afløbssystem sikrer også, at brugeren af bad/toilettet ikke bliver udsat for gyllegasser.

Det bliver en udfordring mange steder at få indrettet og brugt forrum og bad, og man bør holde sig formålet med reglerne for øje, når man planlægger indretningen.

Så husk at forrummet skal sikre både grise og menneskers sundhed fremadrettet.

Rettelse tirsdag 4. februar kl. 17.46: I artiklens første afsnit er det præciseret, hvordan reglen om bad i forrummet skal tolkes i praksis.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle