Nyt samarbejde: Datadeling skal løfte produktivitet og klima

Højere produktivitet og et bidrag til den grønne omstilling er den mulige effekt af et ny samarbejde mellem to store danske andelsselskaber og en mindre startup-virksomhed.

Den mindre startup-virksomhed IQinAbox er en del af et nyt samarbejde med de to store andelsselskaber DLG og Danish Crown.

Med agendaen i baghovedet om at dansk landbrug i 2030 skal halvere sit klimaaftryk og blot 20 år senere være klimaneutral, så er parterne gået sammen om en løsning, der giver de fælles ejere målbare resultater på central produktionsnøgletal, som igen skal bidrage til øget bæredygtighed.

Konkret er Danish Crown og DLG gået sammen om at præsentere sine andelshavere, der leverer grise til Danish Crowns slagterier, for dynamiske data på deres grises daglige tilvækst og fodereffektivitet.

Andelshaverne vil med løsningen kunne se, hvordan deres grise vokser, og hvordan fodereffektiviteten udvikler sig, hver gang de leverer grise til slagtning.

"I Danish Crown er vi gået fra at levere statiske slagtedata til vores andelshavere til at præsentere dem for dynamiske nøgletal, som de i højere grad kan bruge til at optimere på deres produktion. De dynamiske informationer bruges i Danish Crown til intern optimering af produktion og salg, men de nye muligheder gør også, at vores andelshavere kan træffe beslutninger langt hurtigere end tidligere. Fx igennem en tættere overvågning af om deres grise vokser dårligere eller deres fodereffektivitet forringes, og det skaber resultater både for produktionsøkonomien og bæredygtighedsregnskabet på bedriften", siger Nicolaj Nørgaard, direktør for ejerservice i Danish Crown. 

DLG ser også nyttige effekter i samarbejdet med Danish Crown.

"Ved at samarbejde på tværs af værdikæden om deling af data får vi skabt et værdifuldt værktøj, som kan levere på to vigtige dagsordner for landmanden – god produktionsøkonomi og klimaeffektivitet. På lidt længere sigt mener vi, at vi med data fra dette initiativ kan styrke vores produktudvikling indenfor fodring af grise i vækst, ligesom vi formentlig bliver i stand til at forudsige, hvornår siloen løber tør. Med dén viden kan vi lette hverdagen yderligere for vores kunder", siger Troels Møller Olesen, der er direktør for husdyrernæring i DLG.

Virksomheden IQinAbox har stået for den tekniske udvikling.

"IQinAbox blev skabt for at øge den mængde af data, som de danske landmænd kan bruge til at træffe deres beslutninger på. Her har samarbejdet med både Danish Crown og DLG gjort, at vi med landmændenes tilladelse har kunnet samkøre data, som ellers har levet i to økosystemer og derigennem skabe et nøgletal for landmanden, som giver helt konkret værdi", siger Thomas Nejsum, direktør og medejer af startup-virksomheden.

De dynamiske data, som samarbejdet har muliggjort, kan bruges til at få overblik over bæredygtigheden i produktionen.

"I Danish Crown gik vi i 2018 i gang med at klimacertificere vores andelshavere, og her var fodereffektivitet blandt et af nøgletallene. Med den nye funktion får vi et bedre og mere dynamisk overblik over udviklingen i fodereffektiviteten hos ejernes grise, og det er med til at validere vores bæredygtighedsmål, fordi vi hele tiden kan se, om fodereffektiviteten bliver bedre, og klimaaftrykket dermed bliver mindre", siger Nicolaj Nørgaard.

Han understreger, at andelshaverne i Danish Crown, som ikke indkøber foder hos DLG, fortsat kan få data for fodereffektiviteten i deres besætning. Det kræver, at de selv manuelt indtaster deres foderforbrug i Danish Crowns Ejer-app. 

Danish Crown påpeger, at der ikke deles data uden ejerens samtykke.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle