Overblik: Seks formalingsanlæg - nøjagtighed er nøglen

Egenproduktion af foder muliggør en hurtig tilpasning til en aktuel situation, fortæller Energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri & Teknik I/S.

Af Anne Sofie Hougesen

»Svineproducenterne har to muligheder; enten køber de færdigfoder, eller også producerer de det selv. Egenproduktion gør det muligt hurtigt at tilpasse foderet til den aktuelle situation.

Går man meget op i sammensætning og optimering af foderet, vil man med egenproduktion hurtigere kunne ændre på fodersammensætningen og bruge andre råvarer end ved indkøb af færdigfoder," siger  energi- og teknikrådgiver hos Byggeri & Teknik I/S, Gunnar Schmidt.

Ved egenproduktion har nogle svineproducenter adgang til så billige råvarer, at fremstillingsprisen pr. foderenhed bliver noget lavere, end den kan indkøbes til, forklarer han.

"Skal hele den økonomiske gevinst ved egenproduktion af svinefoder hentes hjem, er det vigtigt også at tænkte nøjagtighed ved sammensætning af blandereceptorer til foderet og ikke at forglemme: Blandenøjagtighed.

Dertil kommer, at maleblandeanlægget bør renholdes indvendigt for at undgå belægninger af mugbefængte støvkager«, påpeger Gunnar Schmidt.

Kondens

Når kornet formales vil noget af fugten i foderet fordampe.

Når luften afkøles, vil der opstå kondens omkring foderet, som vil binde støv og skabe belægning, som fører til mug. Det er vigtigt, at kondens minimeres med ventilation og udsugning for at fjerne fugt og varme.

Investering

Fremstilling af eget foder kræver, at man har investeret i udstyr som bl.a. siloer til råvarer, færdigvarer, transportanlæg, kornrenser, selve formalingsanlægget og et rum eller en bygning at kunne sætte det hele i.

Den største brugsmæssige ulempe er, at der er mere udstyr, som løbende har brug for serviceringsopgaver.

Desuden vil overgang til egenproduktion af svinefoder i reglen udløse en betydelig investering.

Foderstation til rotter

Gunnar Schmidt fortæller, at de steder, hvor formalingsanlægget er bedst fungerende, er, hvor en person med interesse for opgaven har ansvaret for at holde anlægget kørende, det vil sige den daglige drift og servericeringsopgaver.

»Man skal være systematisk og stringent, også med rengøring. Forebyggende systematisk vedligehold forebygger nedbrud«, siger Gunnar Schmidt.

Ydermere gælder det om at minimere ’foderstationen’ til rotterne, jo renere og pænere der er i anlægget, jo mindre er sandsynligheden for rotteangreb.

Overblik: 6 produkter 

Produkt 1-2

Produkt 3-4

Produkt 5-6

Artiklen blev første gang publiceret i magasinet Svin Special nr. 1, maj 2018.

Faktaboks

5 pointer fra eksperten

  1. Mere fleksibel og måske billigere fodring med egen foderfremstilling
  2. Det er vigtigt at minimere opståen af kondens i maleblandeanlægget
  3. Maleblandeanlæg kræver systematisk rengøring
  4. Der bør udføres forebyggende vedligehold
  5. Rengøring omfatter også selve foderladen. Husk at minimere rotternes adgang til foderrester, særligt på gulvet

Eksperten

  • Gunnar Schmidt
  • Energi- og teknik rådgiver hos Byggeri & Teknik I/S
  • Specialer: Energibesparelser, kartoffelmaskiner, tilskud, foderfremstilling og lagring

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle