Overblik: Seks produkter til epoxy-behandling i svinestalden

Behandling af vægge, gulve og spalter i stalden hæver hygiejneniveauet og skaber sunde opholdsomgivelser for både dyr og staldmedarbejdere.

I langt de fleste svinestalde er beton et vigtigt byggemateriale, men når det kommer til rengøringsvenlighed, scorer beton ikke højt.

Beton har som udgangspunkt en stor og relativ porøs overflade, der tilmed kan nedbrydes af vand, spyt og syre. Desuden er der mange revner og sprækker i betonvægge, gulve og spalter, som giver mulighed for, at uønskede mikroorganismer kan vokse i staldene.

Det er baggrunden for, at epoxy-coating af betonoverflader i stigende grad er på vej ind i de danske svinestalde.

Det gælder både behandling af nye stalde, før de tages i brug, og som reparation eller levetidsforlængelse af stalde, der allerede er i brug.

Spørger man dyrlæge og forsker ved Seges, Lotte Skade, er der flere gode grunde til, at epoxybehandling vinder frem.

Epoxybehandlede vægge og gulve har nemlig en højere slidstyrke, længere holdbarhed, er mere syrefaste og sidst, og ikke mindst, er de mere rengøringsvenlige end ikke-behandlede betonoverflader.

Epoxybehandling øger således både holdbarheden og gør det lettere at holde et lavt smittetryk i stalden.

Effektiv rengøring

Rigtig udført sikrer epoxy et uigennemtrængeligt lag.

Epoxybehandling betyder, at vask og højtryksrensning bliver mere effektiv. Dermed er det lettere at skabe et sundt miljø i stalden.

I bedste fald kan epoxylaget bidrage til at forbedre produktiviteten og forhøje foderudnyttelsen. Det kan også føre til et reduceret brug af antibiotika.

Forberedelse

Før man påfører et epoxyprodukt i sin stald, skal den overflader, der skal behandles, vaskes grundigt. Er der afskalninger i betonen, skal sådanne skader repareres.

De enkelte epoxyprodukter, der er omtalt i denne artikel, har forskellige krav til forarbejdet, men generelt gælder, at holdbarheden og effekten af behandlingen ikke bliver bedre end kvaliteten af forarbejdet.

Desuden skal man overholde de anførte tørretider, før stalden atter tages i brug.

Der er et »men« ved at bruge epoxy

Selvom direktør Keld Axelsen, Protectos A/S, sælger epoxyprodukter til byggeriet, ser han også nogle mulige problemer i epoxy.

Når gamle bygninger, herunder stalde, rives ned, bruger man ofte den knuste beton til at blande i den nye beton.

»Er den knuste beton behandlet med epoxy, kan betonen på grund af epoxyindholdet ikke iblandes i ny beton«, forklarer han.

»Udbredt brug af epoxy kan forhindre, at beton kan genanvedes i fremtiden«, siger dir. Keld Axelsen, Protectos.

Hvis landbruget om 10 til 20 år vil have en høj miljømæssig profil, ser Keld Axelsen det som et problem, hvis man ikke kan iblande det beton, man nedbryder fra landbruget, i ny beton.

»Jeg fornemmer, at kravene til miljø og genanvendelse kun vil stige i fremtiden og, at der også fra lovgivningens side bliver stillet krav på området. Derfor kan en udbredt brug af epoxy i dag give bagslag i fremtiden«, lyder den løftede pegefinger fra Keld Axelsen.

Som alternativ til epoxy er der ifølge direktøren heldigvis gode alternativer.

 

Tabel 1. Seks produkter til epoxy-behandling

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet SVIN Special, der er udgivet 17. september 2018.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle