Pas på med at blande udsættersøer - kan koste på velfærden
Sammenblanding af udsættersøer i opsamlingsstier kan have konsekvenser for deres velfærd, viser ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Den midlertidige opstaldning og sammenblanding med fremmede søer, som udsættersøer kan opleve, før de sendes til slagteriet, kan være en udfordring for deres velfærd.

Det viser ny undersøgelse fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, skriver DCA, Center for Jordbrug og Fødevarer på deres hjemmeside.

Dannelse af rangorden øger risikoen for skader

For at minimere transportomkostningerne per so er en almindelig praksis hos danske landmænd, at fravænne  slagtesøer og samle dem i  midlertidige staldafsnit, indtil de har en gruppe, der kan  transporteres samlet  til slagteriet.

En sådan sammenblanding af søer, der ikke kender hinanden godt, vil imidlertid let føre til aggression og slagsmål mellem søerne, som vil slås for at danne en rangorden i den nye gruppe. Hvordan udsættersøer reagerer herpå, har imidlertid aldrig været undersøgt.  

Hvordan tager man bedst hånd om slagtesøerne?

”Vi ved fra søer i produktion, for eksempel i forbindelse med sammenblanding af drægtige søer, at de aggressioner, der opstår i forbindelse med sammenblanding og rangordensdannelse, øger risikoen for skader på dyrene. Denne risiko er en udfordring både økonomisk men også velfærdsmæssigt.

Vi ved også at udsættersøer kan være mere sårbare end yngre, friske dyr, og at problemer med transportegnethed ikke er ualmindelige i denne gruppe. Derfor kan det godt virke overraskende, at der ikke findes anbefalinger til, eller regler for, hvordan man bedst opstalder og håndterer søerne i de sidste dage, før de skal til slagteriet”, siger seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

For at få mere viden om netop denne fase i søernes liv har hun, sammen med sine forsker-kolleger ved Aarhus Universitet, gennemført et studie med det formål at undersøge de kliniske og adfærdsmæssige konsekvenser for udsættersøer ved at blive sammenblandet efter fravænning, før de kan transporteres videre til slagteriet.

Flere sår efter sammenblanding

I studiet indgik i alt 103 udsættersøer fra en privat svinebedrift, som, uden beregning, havde stillet sine dyr og stalde til rådighed. Data blev indsamlet ugentligt over en periode på seks måneder.

I besætningen var søerne løsgående under laktationen, og grisene blev fravænnet ved 28 dage. De søer, som skulle udsættes, blev flyttet til et andet staldafsnit i samme bygning, hvor de opholdt sig i 1-10 dage, indtil de blev samlet op og kørt til slagtning.

Umiddelbart før fravænning gennemgik udsættersøerne en klinisk undersøgelse og blev efterfølgende indsat i opsamlingsstier med en gruppestørrelse på 3-4 søer. Efter 24 timers ophold i opsamlingsstierne var søerne igennem samme kliniske undersøgelse som ved fravænning.

Desuden var der opsat overvågningskameraer over hver sti, hvor der blev optaget video i de første seks timer efter sammenblanding. Videooptagelserne blev brugt til adfærdsanalyser, som bestod af en scoring af antal aggressive interaktioner (et samlet tal for bid, skub ved skulder, skub med hovedet).

Før sammenblanding viste den indledende kliniske undersøgelse, af udsættersøerne havde få overfladiske hudlæsioner, få sår og scorede lavt i forhold til halthed.

Efter sammenblanding fandt forskerne en forværring af søerens kliniske tilstand i form af fx en højere halthedsscore, en øget forekomst af overfladiske hudlæsioner samt en tendens til flere sår per so.

Faktaboks

Håndtering af udsættersøer

  • I den moderne svineproduktion bliver op til 50 procent af søerne slagtet hvert år.
  • I tidsrummet fra at landmanden beslutter, at en so skal udsættes og indtil hun sendes til slagtning, bliver hun ofte opstaldet i en midlertidig opsamlingssti sammen med andre udsættersøer. Denne periode kan vare fra nogle timer til nogle uger afhængigt af, hvornår søerne bliver hentet og transporteret til slagteriet.
  • Udsættersøer anses sædvanligvis som sårbare over for udfordringer som fx transport, men på trods heraf har der været meget lidt forskningsmæssig fokus på disse søers adfærd og velfærd.

Kilde: Aarhus Universitet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle