Sponsoreret af MSD Animal Health
PCV2-virus kan give reproduktionsproblemer!
To danske dyrlæger har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem tilstedeværelse af PCV2-virus og faringsprocenten hos søer. Det slående resultat peger på at PCV2 kan have en stærk negativ virkning på reproduktionen.

Har din besætning problemer med lave faringsprocenter hos søerne, kan det være forårsaget af tilstedeværelsen af PCV2-virus. Et nyligt afsluttet veterinært kandidatspeciale har afsløret en sammenhæng mellem forekomst af PCV2-virus og faringsprocenten. Studiet understøtter at behovet for regelmæssig vaccination af søer mod PCV2-virus før løbning i visse besætninger kan være velbegrundet.

Vaccination af ældre søer mod PCV2-infektion har været diskuteret i årevis blandt svinedyrlæger. Oprindeligt var PCV2-virus fortrinsvis en sygdom blandt fravænnede grise, men over årene har det typiske infektionstidspunkt flyttet sig op i slagtesvinestaldene, mens so-holdet derimod ikke har fået den store opmærksomhed i forbindelse med PCV2-virus.

 

Har din besætning problemer med lave faringsprocenter hos søerne, kan det være forårsaget af tilstedeværelsen af PCV2-virus.

 

Hovedformålet med undersøgelsen var at kortlægge sygdomsforandringer i søers urinblærer og kønsorganer. For at skabe ny viden om reproduktionssygdomme hos søer, valgte dyrlægerne at opdele søerne fra forskellige besætninger i grupper efter faringsprocent. Søer med en faringsprocent mindre en 85 % blev placeret i risikogruppen, mens søer med en faringsprocent over 90 % blev placeret i kontrolgruppen.

I studiet blev kønsorganerne fra søer fra hver af grupperne undersøgt for tilstedeværelsen af PCV2-virus. Resultater viste at i risikogruppen forekom PCV2-virus i 70 % af søerne, mens der i kontrolgruppen var mindre end 30 % positive fund. Dette resultat peger helt klart på en forhøjet forekomst af PCV2-virus i søer fra besætninger med en lav faringsprocent.

I overensstemmelse med de danske resultater har polske forskere fundet en direkte effekt af vaccination mod PCV2-infektion i søer og positiv effekt på faringsprocenten. En for lav faringsprocent har kunnet øges til op over 90 % i de undersøgte besætninger ved vaccination mod PCV2. En forudsætning for succes er naturligvis, at besætningen har haft et reelt reproduktionsproblem med en PCV2-infektion.

Har din besætning problemer med lave faringsprocenter hos søerne, kan det være forårsaget af tilstedeværelsen af PCV2-virus. En klarlægning af om regelmæssig PCV2-vaccination af søer kan afhjælpe problemet kan ske i samarbejde med besætningsdyrlægen.

Emneord MSD Animal Health, PCV2-virus

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.