PRRS-udbruddet: Over 500 besætninger har modtaget sæd fra Horsens
Seges oplyser, at 530 besætninger har modtaget sæd fra Hatting KS i Horsens i den periode, der betegnes som den smittefarlige periode. Der er igangsat en kortlægning, for at begrænse risikoen for spredning af PRRS.

Udbruddet af PRRS i juli på Hattings ornestation har givet ekstra arbejde til Sundhedsstyringen, Sundhedskontrollen, Laboratorium for Svinesygdomme, Hatting KS, DSA, DAO og landets svinedyrlæger, der har igangsat en større koordineret indsats, som skal kortlægge og begrænse risikoen for spredning af PRRS.

Det kommer efter ornestationen Hatting KS i Horsens for en uge siden blev ramt af PRRS i et staldafsnit med 25 duroc-produktionsorner. Hele besætningen skal slås ned.

"Vi har nu en handlingsplan for, hvordan vi skal tage fat i problemet. Vi anser indtil videre tiden fra 1. til 26. juli, som den smittefarlige periode. I alt 70 avl- og opformeringsbesætninger samt 460 produktionsbesætninger modtog sæd fra Horsens i denne periode", oplyser Bent Nielsen, afdelingschef i Veterinær- og Kvalitetsforhold i Seges.

"Allerede nu er svinedyrlæger fra hele landet i gang med at tage prøver fra alle avl- og opformeringsbesætninger og på Laboratorium for Svinesygdomme er der gjort klart til at undersøge de mange prøver for at vi kan kortlægge omfanget af eventuel smitte", fortsætter han.

Han oplyser, at der fredag 26. juli blev påvist PRRS-antistofpositive blodprøver fra orner på ornestationen i Horsens, hvorefter Hatting KS fik et øjeblikkelig salgsstop fra Sundhedsstyringen i Seges.

Det vigtigste er at begræsne smittespredning

Derfor er der udarbejdet anbefalinger og handlingsplaner for at begrænse skaden mest muligt.

"Det er i situationer som denne, vi skal vise, at vi har et sundhedssystem i verdensklasse, og at vi er i stand til at håndtere smittesporing og håndtering af sygdomme som PRRS. Vi har jævnlige koordinerede møder mellem svinedyrlæger, Sundhedskontrollen, Sundhedsstyringen og Laboratoriet, så vi kan følge sagen tæt og gribe ind, hvor der er behov. Lige nu er det vigtigste at se på omfanget i forhold til avl- og opformeringsbesætninger, så vi får begrænset eventuel smittespredning", siger Bent Nielsen.

Han forklarer, at det på grund af karantænetider hos avls- og opformeringsbesætningerne bliver nødvendigt at involvere praktiserende dyrlæger i de kommende uger for at udtage de nødvendige blodprøver.

Lille risiko for smitte

Bent Nielsen understreger, at positive blodprøver med PRRS fra orner på KS-stationen i Horsens langt fra betyder, at køberne af sæden bliver ramt. For erfaringer fra både Danmark og udland viser, at PRRS-positiv sæd kun sjældent resulterer i PRRS-smitte i besætningen.

Dog er det vigtigt at have en handlingsplan og afklare omfanget, så det kan håndteres.

"Det er et krav, at alle 70 avl- og opformeringsbesætninger får taget blodprøver en gang om ugen de næste tre uger, så vi kan eliminere risikoen for at købe dyr, som er smittet med PRRS. Derfor holder vi skarpt øje med alle danske Avl- og Opformeringsbesætninger, så vi forhåbentlig kan konstatere dem PRRS-fri en for en", siger Bent Nielsen.

Besætningsejerne kan overveje at fjerne soen fra besætningen, hvis løbning er sket inden for den sidste uge. Det skal i så fald ske med det samme.

Selv om PRRS antages at smitte relativt dårligt via sæd, så vil det antageligt kunne ske i løbet af de første syv dage efter løbningen.

"Det giver derfor ingen biologisk mening at fjerne søer fra besætningerne, hvis det er mere end en uge efter løbningen med sæd fra Horsens. Her kan smitte være sket og virusspredning til øvrige dyr må antages at være i gang", siger han.

De berørte danske produktionsbesætninger vil Bent Nielsen kraftig anbefale at lave en udredning:

"Smitteafklaring for PRRS kan gennemføres på følgende måde, hvis besætningsejeren ønsker det. Aftal med den praktiserende dyrlæge at få taget blodprøver af søer løbet med sæd fra Horsens efter 1. juli en gang ugentlig i de næste tre uger, og få undersøgt blodprøverne for PRRS-antistoffer på Laboratorium for Svinesygdomme eller DTU Veterinærlaboratoriet. Sådan er reglerne for nuværende, men afhængig af såvel dyrlæge- som laboratorikapaciteten kan denne del af handlingsplanen blive tilpasset i den kommende tid", siger Bent Nielsen.

Faktaboks

Forløbet kort

Hver anden uge bliver der rutinemæssigt taget blodprøver af orner på ornestationer.

22. juli foretog Sundhedskontrollen prøver på Hatting Horsens.

Svar på blodprøverne kom tilbage 26. juli klokken 14:37 og allerede kl. 15:08 blev der indført ’Betinget status’ og dermed salgsstop fra Hatting Horsens på grund af den positive blodprøve.

Spørgsmål kan stilles til Sundhedsstyringen på telefon 87 40 51 01 eller sundhedsstyringen@seges.dk eller Bent Nielsen, afdelingschef i SEGES Veterinær- og Kvalitetsforhold på 3339 4340.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle