Rådgiver: Derfor når du ikke budgettet alene ved at veje grise

Grisen bliver ikke tungere alene af at blive vejet.  Eller sagt på en anden måde: Forbedringer og ændringer skal planlægges og ledes for at have den ønskede effekt.

Af Martin Krusborg Jakobsen, udviklingskonsulent, SvineRådgivningen

En ny budgetsæson er skudt i gang. Der er lagt et stort arbejde i at få enderne til at hænge sammen og finde realistiske forudsætninger for både priser og produktivitet.

Som det ser ud for 2019 forudsætter markedsvilkår, at produktivitet og omkostningsfokus igen i år skal have stort fokus.

Når der i budgettet er forudsat flere solgte grise, hurtigere vækst og lavere foderforbrug, skal der ligge en helt klar plan for, hvordan intentioner i budgettet, bliver til reelle handlinger eller ændret adfærd på staldgangen.

Som oftest fører forventninger om øget produktivitet til øget niveau af måling og analyse. Der vurderes ekstra på E-kontrol, og der startes initiativer som fx vejehold eller registreringsskema for dødelighed eller lignende.

Erfaring viser, at den øgede fokus alene ofte vil give et lille kort positivt udslag, som uden en effektiv planlægning og ledelse vil henfalde til hverdagen, som vi kendte den.

Faldgruben ved at være ekstremt handlingsorienteret er, at vi i værste fald drager forhastede konklusioner og ikke får afsat tid til at få planlagt og aftalt de nødvendige handlinger tydeligt nok.       

Konklusionen er: Grisen bliver ikke tungere alene af at blive vejet.  Eller sagt på en anden måde: Forbedringer og ændringer skal planlægges og ledes for at have den ønskede effekt.

Herunder er tre punkter til at tage fat i lederskabet og blive endnu skarpere på, at nå budgetmål for 2019.

1. Rød tråd

Det, der beskrives i ledelsesberetning og valgte forudsætninger til budget, skal kunne afspejles i mål og handlinger på staldgangen.

De driftsøkonomiske målsætninger skal have en rød tråd til produktions-nøgletallene.

Som leder er det ligeledes vigtigt at agere i overensstemmelse med ønskede udvikling. Hvis produktion og medarbejdere skal flyttes, skal lederen gå forrest mod forandringen, altså "walk the talk”

2. Smarte mål

En metode, der er så konkret og målbar, at den først og fremmest sikrer, at der sker handlinger. Forudsat den bruges rigtigt.

Ligesom både leder og medarbejder ved, hvornår de er i mål, og hvad de skal have opnået. Fejl sker oftest, fordi målsætningen ikke er specifik nok.

Det kan være en stor hjælp at spørge, hvad de næste to skridt for opnåelse er. Hvis der er budgetteret med et bestemt antal flere solgte grise, så undlad at opstille hvor mange fravænnede grise pr. årsso det betyder.

Mål i stedet på hvor mange grise i stk., der skal fravænnes hver uge og i hvilken kvalitet. Vær samtidig konkret med de praktiske handlinger, der skal til for at opnå målet.

3. Kommunikation

Forudsætningen for at lykkes er, at alle gør som aftalt og arbejder i samme retning.

Tavlemøder er et nemt og billigt værktøj til visualisering af målsætninger, have jævnlig opfølgning og inddrage medarbejdere i tilretninger og nye tiltag.

Medarbejderne spilles ind i problemløsning og får dermed et naturligt ejerskab og motivation for opnåelse af mål.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle