Rådgiver: Her er det perfekte tavlemøde - og den vigtigste opgave
Korte møder (15-20 min) der ligger på en fast ugedag (f.eks. fredag kl. 9.15 efter morgenkaffen) forbedrer motivation, holdånd og overblikket.

Af Bjarke Lassesen, svinerådgiver, LMO

Bruger I ikke tavlemøder i jeres besætning, er det nu I skal begynde den gode vane.

Korte møder (15-20 min) der ligger på en fast ugedag (f.eks. fredag kl. 9.15 efter morgenkaffen) forbedrer motivationen, styrker holdånden og forbedre ikke mindst overblikket for alle i stalden.

Tag med til tavlemøde på en bedrift:

Fredag kl. 9.15 rejser ejer, driftsleder og de tre medarbejdere sig fra bordet i frokoststuen. Driftslederen, der har tovholderrollen, stiller sig hen til de to whiteboard-tavler, og venter på at alle stiller sig i en halvkreds med fokus rettet mod tavlen.

Nyeste medarbejder i farestalden fortæller, at han onsdag havde fået god hjælp af den farestaldsansvarlige, at ammesøerne havde opført sig bedre og spædgrisediarréen fortsat dukkede op.

Driftslederen fremhævede, at nyeste medarbejder og markmanden sammen havde fyldt nærlagret op med halm og tjekket fodersiloer.

Driftslederen følger herefter op på tre tidligere punkter: Hvordan går det med lange faringer og dødfødte, vaccinationstidspunkt for Lawsonia omkring fravænning og varme nok i smågrisehulerne?

Både ejer og nystartet medarbejder kommenterer deres oplevelser med lawsoniavaccinationen.

Dagbog fra Polen: Skovfolk flytter levende vildsvin vestpå - ved for lidt om svinepestSvin Torsdag 21. december 2017 · 13:21

Driftslederen takker for input og fortæller at en eventuel ændring først besluttes når driftsleder og ejer har talt sammen efter mødet.

Sidste punkt er ugekalenderen, som alle har ajourført inden mødet. Her har markmanden opdaget, at både han og den nye medarbejder skal afsted torsdag, hvilket betyder at der ikke er nogen til at flytte søer rundt som normalt. Da ejer er bortrejst foreslår markmanden, at han møder tidligere fredag og flytter søerne så det ikke går ud over fredagens arbejde i farestalden. Ejer roser markmanden i alles påhør.

Ugetavlen er allervigtigstdet nemmeste

Oplevelsen af dette Tavlemøde var super – selv om det ikke indeholdt alle de ”teoretiske” dele som LEAN-konceptet lægger op til.

Fokus på måltal, forbedringssedler og synlig prioritering af de forslag, der kommer, er vigtige, men kan kræve tilvænning.

Pluk de nemmeste dele ud først. Her er min erfaring, at ugetavlen er det allervigtigste. Når ugetavlen er ajourført og virker, er der kun akut sygdom, der vil presse medarbejderne til omprioritering og opgaveløsning. Det klarer langt de fleste medarbejdere uden problemer.

Oplever medarbejdere derimod hyppige ændringer og uklart ansvar for en opgave, bliver de frustrerede og der opstår let konflikter mellem medarbejderne. Resultatet kan derfor blive lappeløsninger, som skjules, og der kan gå lang tid, inden manglerne/fejlene opdages.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle