Reducér foderforbruget med højere temperatur i stalden
Fryser dine grise, koster det højere foderforbrug til varmeproduktionen.

Af Peter Jakobsen, agronom, LandboNord SvineRådgivning

En ny undersøgelse fra Seges ser på årsagen til, at syv udvalgte slagtesvinebesætninger har et markant lavere foderforbrug end gennemsnittet.

Der er lavet en rapport, hvor de mange forskellige tiltag, der er brugt for at opnå et lavt foderforbrug, er nærmere beskrevet. Her fremgår det bl.a. at seks ud af syv besætninger kører med en højere staldtemperatur end det anbefalede niveau.

Hvis temperaturen er for lav hos grisene, bliver de urolige, og de skal bruge en del energi til at holde deres kropstemperatur oppe. Den ekstra energi, der bruges til aktivitet og varmeproduktion, mangler tilvækst, og det betyder et øget foderforbrug hos grisene.

Værktøj til at bestemme temperaturen i stalden.

 

Ønskes et lavere foderforbrug, er det en god idé at tjekke staldtemperaturen og vurdere grisenes adfærd.

Hvis grisene klumper sammen, så er det tegn på at staldtemperaturen er for lav.

I tabel 1 ses de anbefalede staldtemperaturer ud fra grisens vægt.

Tabel 1. Anbefalede staldtemperaturer

Som det fremgår, er staldtemperaturen sat med et stort interval.

I mange stalde vil temperaturen kunne hæves med 1- 2 grader, og det vil være med til at give et lavere foderforbrug hos slagtesvinene.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle