Sådan er effektiviteten i britisk svineproduktion

I 2020 har britiske smågrisebesætninger haft en en stor fremgang i fodereffektiviteten efter sløje tal i 2019.

Hvordan klarer briterne sig på hjemmebanen, når det gælder svineproduktionen.

Det kan være særligt interessant at få et indblik i i disse år, hvor briterne har forladt EU, og søger nye veje for handel og fødevareproduktion.

Netavisen Pig World har gennemgået de seneste benchmark-tal fra Agrosoft for den britiske smågrise- og slagtesvineproduktion.

Tallene, der er for kalenderåret 2020, viser, at de britiske smågrisebesætnnger har haft fremgang i effektiviteten med et fald i foderforbruget pr. kg tilvækst i perioden i forhold til 2019.

For slagtesvin er der derimod ingen fremgang i effektiviteten at spore. 

Resultater smågrise (7-35 kg) i 2020 

I 2020 var den daglig tilvækst 487g pr. dag, en lille stigning på 3 gram i forhold til foregående periode. 

Foderomsætningsratio var i snit 1.71, hvilket er 0,12 mindre end i 2019. Der skulle altså 120 gram mindre foder til for at opnå et kilos tilvækst hos hver gris i 2020 end året før. Brancheorganisationen AHDB påpeger, at foderomsætingsratioen i 2019 var særlig dårlig.

Antal dage i klimastald: 64 dage, hvilket er 4 dage mere end i tidligere år. 

De ekstra dage i klimastald og den forbedrede foderomsætning resulterede i en øget vægt ved flytning fra klimastald. Denne lå i gennemsnit på 38,5 kg, hvilket er en stigning på 2,06 kg fra året før. 

Resultater Slagtesvin 2020 

Foderomsætningsratio i 2020 var i gennemsnit 2.67, hvilket er 0,01 mindre end året før.

Daglig tilvækst: 856 gram pr. dag, hvilket er 4 gram mindre end året.

Antal dage i stald frem til slagt: 86 dage, hvilket er det samme antal dage som året før. 

Vægt ved slagtning: 85.8 kg, hvilket er 1.6 kg mere end i 2019, og som skyldes den højere vægt opnået i klimastald. 

Foderforbrug i alt: 199,8 kg i snit, hvilket er 0,2 kg mere end året før.

Udvikling i omkostninger 

Den forbedrede fodereffektivitet og højere daglige tilvækst hos klimagrisene svarer alene til et fald i omkostningerne på ca. 12 øre pr. kg i 2020 i forhold til året før.

Ved direkte sammenligning med Danmark skal man være opmærksom på, at der kan være forskelle i de to landes produktionssystemer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle