Sådan gør fem topbesætninger: Slagtegrisene vokser 1.100 gram de første 28 dage
Rådgiver peger på fem punkter, som fem topbesætninger med høj tilvækst hos slagtesvin følger.

Af Jakob Nielsen, svinerådgiver, VKST Husdyr & Miljø

Skal man opnå et lavt reference foderforbrug på under 2,50 FE pr. kg og endnu lavere ved hangrise, går kapløbet i gang, så snart grisene går ind i stalden.

Det er ikke bare et enkelt hold grise, der har ovenstående forderforbrug. For tiden følger jeg fem  besætninger, der formår at få en 30 kg gris til at vokse 1.100 gram hold efter hold.

Grisene vejes dag 0 og igen 28 dage efter indsættelse på det samme tidspunkt på dagen. Der vejes minimum ét hold for hver smågriselevering.

Hvad skal der til?

  • Den rette genetik. Genetikken kommer fra indkøbte polte eller kernestyring + Top Duroc sæd hos fire ud af fem besætninger.
  • Foder er optimeret til 21 gram lysin pr. kg tilvækst. Foderet skal være optimeret efter grisens foderudnyttelse. Vær især opmærksom på hvor stor restmængden er i vådfoderstalde, der fyldes over to til fire uger. Her har vi rigtige gode erfaringer med at tilsætte 2 promille syre de første 35 dage for at undgå fermentering af syntetiske aminosyre.
  • Foderet skal være homogent og ens i hele stalden. I vådfoderstalde skal recirkuleringen testes med frugtfarve. Dermed kan recirkuleringen indstilles korrekt så foderet recirkuleres to gange på alle omløb og herefter én gang på hvert omløb lige inden udfodring. Erfaring her er at recirkuleringen sjældent køre som ønsket.
  • Højt foderoptag fra start. Adlib tørfoder skal have god adgang til vand, og foderautomater skal være vedligeholdt og kunne reguleres. Ved vådfoder er det en høj kurve med start på 1,80 ved 30 kg og minimum 2,95 FE pr. dag fire uger efter. Fodringer er delt jævnt ud over døgnet og minimum 0,31 FE pr. kg i suppen. Opblandet vådfoder skal udfodres så snart det er opblandet så fermeteringstab undgås.
  • Stalden er udtørret til 22 grader målt på gulvet. Stalden er tør hver gang - og gulvtemperaturen er 22 grader målt midt på gulvet, midt i sektionen lige inden grisene går ind. Som tommelfingerregel skal der minimum bruges 0,4 liter olie pr. kvadratmeter gulv. De fleste bruger mere. Styringen sættes til 30 grader, når der tørres, så hver kubikmeter luft indeholder så meget vand som muligt.

Faste procedurer og fejlindtastninger

Herudover er produktionen generelt sat i system. Det vil sige, at der ligger faste procedurer, når resultaterne ikke er som ønsket.

Fejlindtastninger i fodercomputeren kan have alvorlige konsekvenser. Der må bare ikke være fejl i fodercomputeren, da det typisk kan have store konsekvenser. Derfor dokumenterer alle fem besætninger de ændringer, der laves i fodercomputeren, med et billede på sms. På den måde opdages eventuelle fejl med det samme.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle