Sådan gør Top 10: Tre ting der giver dig mest smæk for skillingen
I en besætning med 1.000 søer vil der være 1.175.000 kr. i merværdi ved at opnå Top 10 resultater sammenlignet med gennemsnittet – med den nuværende notering.

Af Jette Sandager, svine- og ledelsesrådgiver, VKST

Når noteringen er høj, er der virkelig noget at hente ved at optimere effektiviteten i besætningen.

I tabel 1 er vist gevinsten ved at hæve effektiviteten fra gennemsnit til Top 10 ved en notering på 8,67 kr. sammenlignet med en notering på 13,30 kr.

Det kan være målet at ligge på niveau med Top 10 besætningerne, hvilket ikke er et uopnåeligt mål.

Tabel 1. Værdi af at hæve effektiviteten for tre nøgletal ved forskellige noteringer

Dobbelt værdi af øget effektivitet

Værdierne i tabellen er fra Østlige øers områdegennemsnit, for Top 10 samt gennemsnittet.

De tre valgte nøgletal er dem, hvor gevinsten ved en høj notering er størst.

I en besætning med 1.000 søer vil der være 1.175.000 kr. i merværdi ved at opnå Top 10 resultater sammenlignet med gennemsnittet – med nuværende notering. Det er 654.000 kr. mere end ved den lavere notering i 2018.

Det vil sige, at merudbyttet ved effektivitetsforbedringer ved høj notering er næsten dobbelt så stort som ved lav notering.

Det er derfor nu, der skal tjekkes op på kapaciteten i staldanlægget.

10 års gennemgang af staldanlægget

Flere får lavet en 10 års gennemgang med fokus på muligheder og begrænsninger i det eksisterende staldanlæg. Det giver en god mulighed for at få fjernet flaskehalse, så der kan opnås optimalt udbytte i anlægget.

10 års gennemgangen er et godt værktøj at få med ind i budgetlægningsfasen, da det giver overblik over nødvendige investeringer, der kan sikre høj produktivitet.

Det er vigtigt, at miljøgodkendelsen svarer til den produktion der er på ejendommen. Der kan være behov for tilpasning af antal og vægt af smågrise og slagtesvin, eller so antal.

Der skal optimeres på alle parametre - personale, miljø, effektivitet, stalde osv. Det er nu, der skal investeres i produktionsfremgang og planlægges til fremtiden.

Der skal arbejdes for at få denne gevinst, men det betaler sig.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle