Sådan håndterer jeg lokalbedøvelse før kastration: Tre kuld ad gangen og tre murerbaljer
Blog fra svinebedriften: Anders Rold og hans medarbejdere har efter nogle ugers øvelse fundet frem til den mest optimale arbejdsgang, når den nye opgave med at lokalbedøve galtgrisene før kastration skal udføres.

Af Anders Rold, svineproducent - fortalt til Stig Bundgaard

Fra 1. januar er vi begyndt at lokalbedøve galtgrisene med injektion af lokalbedøvende middel i testiklerne før kastration, som lovgivningen forskriver.

Injektionen skal selvfølgelig ligge rigtig for at virke, og vi har også skullet finde den optimale arbejdsgang, og have alle ansatte lært op i de nye rutiner. Det har vi brugt lidt tid på at skyde os ind på.

Jeg synes, at vi nu har fundet den optimale løsning for os.

Ekstra arbejdsgang

Med lokalbedøvelse kommer der en ekstra arbejdsgang til for galtgrisene oven i de fem vi hidtil har haft, nemlig kastration, brændt haler, smertelindring, baycox og vaccination med Stellamune mod mycoplasma

At udføre lokalbedøvelsen tager nok ca. 30 sekunder pr. galtgris for en øvet medarbejder. Det er endvidere nødvendigt at vente minimum fem minutter på, at lokalbedøvelsen virker. Injektionsvæsken koster selvfølgelig lidt penge, men den primære omkostninger er arbejdstid.

Forsøgene viser, at galtgrisene har nemmere ved at hele op og komme hen til soen og die igen, når de er blevet lokalbedøvet - så der burde være en gevinst.

Her på bedriften synes jeg, det er for tidligt at sige, om virkeligheden kommer til at svare til forsøgene. Omvendt har jeg i hvert fald ikke oplevet en negativ effekt af at lokalbedøve.

Som forberedelse på den nye opgave gennemførte alle medarbejderne, plus mig selv, i december et obligatorisk kursus forestået af dyrlægen. Hen over en formiddag fik vi et teoretisk kursus, og vi skulle derefter ud i stalden og prøve at lokalbedøve nogle grise.   

Tre murerbaljer ad gangen

Det har været en udfordring at finde frem til den helt rette procedure, for jeg har oplevet, at der let kan gå en del tid med at vente på at lokalbedøvelsen virker.

Vi har hidtil haft to mand på opgavepakken for smågrisene, og det er vi som udgangspunkt fortsat med efter 1. januar.

Fra begyndelsen forsøgte vi os med at lokalbedøve galtgrisene med et kuld ad gangen. Derefter havde vi så fem minutter til at gennemføre de andre procedurer for så at slutte af med at kastrere. Med den metode blev der dog alligevel for meget ventetid, syntes vi.

Vi er nu endt op med, at vi har tre murerbaljer stående ude på gangen. Vi tager så tre kuld, et ad gangen, som får foretaget alle behandlinger minus kastration, og galtgrisene sættes i murerbaljen bag ved soen.

Når vi så er færdig med alle tre kuld, er der gået den tid der skal for at bedøvelsen virker, og så kastrerer medarbejderne på opgaven de tre kuld i samme rækkefølge. Derefter gentager de  proceduren med de næste tre kuld. På den måde får vi et bedre flow, og vi får tempoet op.

Et alternativ er, at man på store dage med mange kuld kan være tre medarbejdere på opgaven, hvis der er mulighed for at frigøre en medarbejder til det. Den tredje medarbejder går efter de to forreste og har kun opgaven med at kastrere, og begynder sin arbejdsgang, når alle procedurer minus kastration er gennemført for de første tre kuld.

Ret og rimeligt?

Det kan være svært at vurdere, om det er ret og rimeligt, at vi nu skal lokalbedøve galtgrisene før kastration.

Men det er nu engang de vilkår, vi har at producere under, og for mig er det også vigtigt, at vi producerer efter de krav, forbrugerne stiller - og i næste omgang at forbrugerne også støtter op og køber vores varer.

Og så er det selvfølgelig vigtigt, at alle EU-lande - når der er tale om EU-lovgivning - gennemfører reglerne på lige vilkår. Fx har tyskerne fået udskudt deres løsning i foreløbig to år, og de undgår jo altså den meromkostning.

Faktaboks

Anders Rold

  • Års i Nordjylland, blogger for Svin Plus
  • 870 søer, producerer årligt 30.000 30 kgs smågrise og opfeder 2.000 slagtesvin
  • Produktion på to lokaliteter, en med søer og en med smågrise/slagtesvin
  • Fire ansatte, elev ansættes senere i år
  • 250 hektar: raps, hvede, vårbyg plus jordbytte med kartoffelavler
  • Hjemmeblander foder til søer og slagtesvin, køber færdigfoder til smågrisene

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle