Sådan skaber svineproducenten et vinderteam i stalden

De færreste svineproducenter kan vælge og vrage mellem medarbejdere med de helt rette kompetencer og præcis den ønskede erfaring. Skab i stedet et konkurrencedygtigt vinderteam med de medarbejdere, du har, lyder opfordringen fra rådgiver ved SvineRådgivningen.

De færreste svineproducenter kan ved nyansættelser vælge og vrage mellem et ubegrænset antal medarbejdere med lige præcis den erfaring og de kompetencer, man efterspørger.

Hvad kan landmanden så gøre for at sikre, at produktionen er konkurrencedygtig?

Her er det muligt at vælge en anden vej, nemlig at skabe et vinderteam af de medarbejdere, der nu engang er på bedriften, eller som det er muligt at tiltrække ved nyansættelser.

"Med et stærkt og velfungerende staldteam kan grisebedriften klare sig rigtigt godt trods medarbejdere på et lidt lavere kompetenceniveau end ønsket," påpeger Heidi Hundrup Rasmussen, der er ledelsesrådgiver ved SvineRådgivningen i Herning.

Dysfunktioner i medarbejdergruppen?

Heidi Hundrup Rasmussen fortæller, at første trin til at skabe et vindertema er, at ejer eller driftsleder identificerer eventuelle dysfunktioner i medarbejderstaben. 

Faresignalerne er følgende: 

  • Medarbejderne har ikke tillid til hinanden. Tillid er afgørende for at det er muligt at opbygge et stærkt team.
  • Medarbejderne er konfliktsky. Dermed opbygges en kunstig harmoni, som dækker over nogle underlæggende problemer. 
  • Medarbejderne forpligter sig ikke. De siger ja til opgaver, men glider af og gør ikke som ønsket.
  • Medarbejderne holder ikke hinanden ansvarlige. Man gider ikke sige til kollegaen, at en opgave kan udføres bedre. Standarden falder.
  • Medarbejderne har ikke opmærksomhed på de fælles resultater, de skal nå. Hver enkelt tænker kun på sig selv, og deres egne behov.

Observerer lederen en flere af ovenstående faresignaler i større eller mindre grad, er det vigtigt at overveje, om hele eller dele af teamet ikke fungerer. Og det er lederens ansvar at rette op på det.

Værktøjer til at skabe vinderteam

Hvis ejer eller driftsleder finder ud af at hele eller dele af staldarbejdet og medarbejderstaben ikke fungerer tilfredsstillende, skal der tages skridt til at løse problemerne.

Til den proces anbefaler Heidi Hundrup Rasmussen følgende ledelsesværktøjer:

1. Introforløb og mentor

Ved nyansættelser skal den nyansatte gennemføre et introduktionsforløb til bedriften. Den nye medarbejder bør have tilknyttet en mentor, der står til rådighed for at svare på spørgsmål og hjælpe med til udfordringer på den nye arbejdsplads.

Mentoren har ansvaret for, at den  nyansatte medarbejder trives, og at oplæringen sker som aftalt. Mentoren bør ikke være ejeren, men en kollega.

2. Systematisk oplæring

Medarbejdere skal oplæres systematisk ved nyansættelse, eller når de får nye opgaver. 

Vær opmærksom på, at det kan være svært at give en instruks med ord. Vær lavpraktisk og lad fx medarbejderen øve sig i vaccination på en appelsin, hvor det ikke koster hvis noget går galt.

En mulighed er også at inddele oplæringen i trin, så medarbejderen fortløbende stiger i kompetenceniveau, efterhånden som opgaverne bliver indlært.

3. Personlige samtaler

Ejer eller driftsleder skal jævnligt gennemføre 1:1 samtaler med hver medarbejder. Det kan være en eller to gange om året, eventuelt hyppigere hvis medarbejderen er ansat for nylig.

Det skal være en formel samtale, som de to parter har forberedt sig på, fx ud fra en spørgeramme.

Ved samtalen skal medarbejderen spørges ind til fx tilfredshed med arbejdsplads og arbejdsfunktion, om et skifte af jobfunktion er ønsket nu eller på sigt, og om medarbejderens behov og ambitioner.

Husk, at hvis man vil fastholde en medarbejder, er det ikke kun lønnen som tæller. Det er mindst lige så vigtigt, at arbejdet er spændende, og at man har mulighed for at udvikle sig - eller at man får lov til at fortsætte med at lave det, man altid har gjort, fordi man trives med det.

4. Adfærdsprofiler

Sørg for at medarbejderne lærer hinanden godt at kende.

Et redskab kan være såkaldte disc-profiler. Her får alle medarbejdere kortlagt deres adfærdsprofil ved en bedømmelse at fire egenskaber (dominans, indflydelse, competencesøgende og stabilitet).

Med kendskab til sin egen og kollegernes adfærdsprofiler får medarbejderne opmærksomhed på og en bedre indsigt i adfærdsmønsteret på arbejdspladsen. Det er en god indgang til at forbedre kommunikation og forebygge konflikter.

5. Fælles mål

Sæt fælles mål og følg op på det. Det er en god idé at bryde et større mål ned i mindre delmål, så det bliver mere overskueligt. 
Vær meget tydelig om, hvor bedriften skal hen, og at der er sammenhæng mellem målet og hvad vi gør på staldgangen.
Gør det klart, at det er nødvendigt at gøre tingene på samme måde og med samme standard hver dag. Det er ikke tilladt at springe over, hvor gærdet er lavest, for så når vi ikke målet. 

6. Sund fornuft og udholdenhed

For ejer/driftsleder er det afgørende at udvise sund fornuft, stor disciplin og udholdenhed for at skabe et vinderteam.

Et vinderteam opstår ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver vedholdenhed at opbygge et team. 
Lederen skal ligeledes være klar til at udvise sund fornuft og afvige fra den vedtagne vej, hvis en ting ikke har den ønskede effekt.

Er der udenlandske medarbejdere på bedriften, bør ejer/driftsleder fastholde sit arbejde med at indføre de ønskede forandringer, også selv om det kan møde modstand i form af sprogbarrierer og kulturforskelle.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle